" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Thursday, May 13, 2010

အလုပ္တစ္ခုကို ႀကိဳးစားမယ္လို႔ စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ

သင္ႀကိဳးစားမယ့္ အလုပ္အတြက္ အုတ္ျမစ္ (၅) ခ်ပ္


(၁) လူတစ္ေယာက္က အလုပ္တစ္ခုကို ႀကိဳးစားမယ္လို႔ စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ အဲဒါ ထံုးစံ ရွိရဲ႕လား။ ျဖစ္ဖူးတဲ့လူေရာ ရွိရဲ႕လားလို႔ ပထမ စဥ္းစားရမယ္။

Term of Reference

(၂) ထံုးစံလည္းရွိတယ္၊ ျဖစ္ဖူးတဲ့လူလည္း ရွိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ႀကိဳးစားရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေလာက္အထိ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ရမယ္ဆိုတာကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ထားရမယ္။ အဲဒီလုိ မဟုတ္ရင္ ကိုယ္ႀကိဳးစားတာဟာ ျဖစ္ေနၿပီလား၊ ေရာက္ေန ၿပီလား၊ မေရာက္ေသးဘူးလား ဆိုတာ ဘယ္သိႏိုင္မွာလဲ။

Object of Aim

(၃) အဲဒီလို ဆံုးျဖတ္ၿပီးတာနဲ႔ ေရွ႕က ေအာင္ျမင္သြားခဲ့တဲ့လူေတြ ဘယ္လိုလုပ္သြား ၾကတယ္ဆိုတာေတြကို ရတတ္သမွ် စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕၊ တစ္ဆင့္စကားကစၿပီး စုေဆာင္းမွတ္သားရမယ္။

Collecting the Reference

(၄) အဲဒီလို စုေဆာင္းၿပီးတဲ့အခါမွာ ကိုယ့္မွာေရာ အဲဒီလို လုပ္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ ရွိရဲ႕လား လို႔ သံုးသပ္ရမယ္။

Efficiency

(၅) ကိုယ့္မွာ စြမ္းရည္ရွိတယ္ဆုိရင္ ေနာက္မဆုတ္နဲ႔ေတာ့…။ ဘယ္သူက ဟန္႔တား၊ ဟန္႔တား ေရွ႕ကုိသာ တိုးၿပီး ႀကိဳးစားသြားေပေတာ့။

Straight Forward

No comments: