" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Sunday, July 11, 2010

ဆိတ္ကြယ္ရာအ၇ပ္မည္သည္ မရွိ။

ေလာက၌ မေကာင္းမႈျပဳေသာသူအား ဆိတ္ကြယ္ရာအ၇ပ္မည္သည္ မရွိ။
မွန္သည္ျဖစ္ေစ မွားသည္ျဖစ္ေစ မိမိျပဳေသာအမႈကို မိမိကိုယ္တိုင္ သိ၏။

ျပဳဖြယ္ကိစၥ ဟူသမွ်ကို ယေန႔ပင္ ျပဳလုပ္ပါ။ (အခ်ိန္မဆြဲပါနဲ႔)
မနက္ျဖန္၌ ေသရမည္ကို အဘယ္သူသည္ သိႏိုင္အံ႔နည္း။

ေရွးက စြန္႔ၾကဲ၊ ကံရင္း နည္း၍၊ ဆင္းရဲခဲ့တံု၊
ကိုယ္ မလံု၍၊ သူ႔ဂုဏ္ ပိုင္ပိုင္၊ မဆပ္ႏိုင္ေသာ္၊
ကိုယ္တိုင္ သူ႔အိမ္၊ ေရာက္ခိုက္ႀကိမ္က၊ မထိမ္မျမဴး၊
ဘုရားဖူးသို႔၊ ေက်းဇူးရွိေထြ၊ သိတတ္ေစ။

မ်က္ကြယ္၌ အက်ိဳးစီးပြားကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ၊
မ်က္ေမွာက္၌ ခ်စ္ဖြယ္စကားကို ဆိုတတ္ေသာလူကို ၾကဥ္ေရွာင္ရာ၏။
အၾကင္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ မိတ္ေဆြယုတ္ကို ႏႈတ္ခမ္း၀၌ ႏို႔ရည္လိမ္းက်ံျခင္းရွိေသာ
အဆိပ္ျဖင့္ျပည့္ေသာ အိုးကဲ့သို႔ မိတ္ေဆြဖြဲ႔၍ တည္ေနျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏။

အၾကင္သူသည္ -
စည္းစိမ္ဥစၥာ ျပည့္စံုေသာအခါ၌၄င္း၊
စည္းစိမ္ဥစၥာ ပ်က္စီးေသာအခါ၌၄င္း၊
ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေသာအခါ၌၄င္၊
ရန္သူႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ေနရေသာအခါ၌၄င္း၊
မင္းအိမ္တံခါး၀ တရားစီရင္ရာသို႔ ေရာက္ေသာအခါ၌၄င္း၊
သုသာန္သခ်ႋဳင္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ၌၄င္း၊
မိမိႏွင့္အတူတကြ ရပ္တည္လာ၏။
ထိုသူသည္ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းပင္ ျဖစ္၏။

မိတ္ေဆြတို႔မွာ၊ ေျဖာင့္မွန္စြာ၊ သစၥာမေဖာက္နဲ႔။
လွဴျပီး ဥစၥာ၊ ေပးျပီးဟာ၊ သဒၶါမပ်က္နဲ႔။
တရားကိုရွာ၊ ကိုယ္ခႏၶာ၊ မညႇာ မငဲ့နဲ႔။
မိဘဆရာ၊ ဉာတကာ၊ ေမတၱာမဖဲ့နဲ႔။
ဥစၥာကိုရွာ၊ လံ႔ုလရာ၊ မ၀ါမၾကြားနဲ႔။
ပညာထိုးထြင္း၊ တတ္လိုလွ်င္း၊ မပ်င္းမရိနဲ႔။

အေဆြအမ်ိဳးတို႔ အက်ိဳးငွါ တေယာက္ေသာသူကို စြန္႔ရာ၏။
ရြာသူရြာသားတို႔ အက်ိဳးငွါ အမ်ိဳးကို စြန္႔ရာ၏။
လူအမ်ား၏ အက်ိဳးငွါ ရြာကို စြန္႔ရာ၏။
မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအက်ိဳးငွါ ေျမအျပင္ (ရွိလူအေပါင္း) ကို စြန္႔ရာ၏။

အနာေရာဂါကင္းျခင္းသည္ အႀကီးဆံုးလာဘ္ ျဖစ္၏။
တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးဥစၥာ ျဖစ္၏။
အကၽြမ္းတ၀င္ ခ်စ္ခင္ေသာသူသည္ အေကာင္းဆံုး ေဆြမ်ိဳး ျဖစ္၏။
နိဗၺာန္သည္ အျမတ္ဆံုး ခ်မ္းသာ ျဖစ္၏။

ဥစၥာမရွိဘဲလ်က္ အရသာ အစားၾကဴးေသာသူ၊
ခြန္အားမရွိဘဲလ်က္ အသတ္အပုတ္ ႀကိဳက္ေသာသူ၊
ပညာမရွိဘဲလ်က္ စကားလိုလားေသာသူ၊
ဤသူတို႔သည္ အရူးႏွင့္တူကုန္၏။

No comments: