" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Saturday, September 18, 2010

38 မဂၤလာ

အလိုရမၼက္ကင္းျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး ျဖစ္သည္။ ပ်က္စီးျခင္း၊ ဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳရေသာအခါ စိုးရိမ္ပူေဆြးမႈ မရွိျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံတရားႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳေသာအခါ မတုန္လႈပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာတပါးျဖစ္သည္။

အမိအဖတို႔ကို ေကာင္းစြာလုပ္ေကၽြးျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး ျဖစ္သည္။ ရဟန္းသူျမတ္တို႔ကို ဖူးေျမာ္ရျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး ျဖစ္သည္။ ဆံုးမလြယ္ျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး ျဖစ္သည္။ သည္းခံျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး ျဖစ္၏။

သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါ၌ တရားနာျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး ျဖစ္သည္။ သူ႔ေက်းဇူးကို သိျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး ျဖစ္သည္။ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲျခင္းသည္ မဂၤလာတပါးျဖစ္၏။ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး ျဖစ္သည္။

ရိုေသေလးစားထိုက္သူကို ရိုေသေလးစားျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး ျဖစ္သည္။ ကုသိုလ္တရား၌ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး ျဖဟ္၏။ ေသရည္ေသာက္စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး ျဖစ္ပါသည္။

မေကာင္းမႈကို စိတ္ျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး ျဖစ္သည္။ မေကာင္းမႈကို ကိုယ္ႏႈတ္ျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာမဂၤလာ ျဖစ္သည္။ အျပစ္မရွိေသာ ေကာင္းမႈကို ျပဳျခင္းသည္ မဂၤလာတပါးျဖစ္သည္။

အေဆြအမ်ိဳးတို႔အား ေထာက္ပံ႔ကူညီျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး ျဖစ္သည္။ ရႈပ္ေထြးမႈကင္းလ်က္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာ အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာတပါးျဖစ္သည္။
သား မယားကို ေကာင္းစြာ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး ျဖစ္၏။

No comments: