" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Sunday, February 27, 2011

ပရဟိတ မြန္ျမတ္လွ

* ႏြမ္းပါးရွာသူ ခ်ိဳ႔တဲ့သူကို

ကူညီမစ ေထာက္ပံ့ၾကသည္
ပရဟိတ မြန္ျမတ္လွ။

* မိဘမဲ့သူ ကံဆိုးသူကို

ကူညီယုယ ျပဳစုၾကသည္
ပရဟိတ မြန္ျမတ္လွ။

* မသန္စြမ္းသူ အားႏြဲ႔သူကို

ကူညီေဖးမ ပံ့ပိုးၾကသည္
ပရဟိတ ျမတ္ျမတ္လွ။

* မက်န္းမာသူ နာေသာသူကို

ကူညီေစာင္မ ေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္
ပရဟိတ မြန္ျမတ္လွ။

* ပညာနည္းသူ ဉာဏ္မြဲသူကို

ကူညီတြဲၾက အလင္းျပသည္
ပရဟိတ မြန္ျမတ္လွ။

* ကြယ္လြန္ရွာသူ သက္မဲ့သူကို

ကူညီ၀ိုင္းၾက သျဂႋဳဟ္ၾကသည္
ပရဟိတ မြန္ျမတ္လွ။

* ဘ၀ခရီး လမ္းမႀကီးကို

အသီးသီးသူငါ ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၀ယ္
ေမာရွာပန္းရွာ မ်ားလွစြာကို
စာနာေဖးမ ကူညီၾကသည္
ပရဟိတ ျမတ္အလွတည့္
ျပဳၾကပုဂၢိဳလ္ မ်ားထိုထို၏
ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ အစုစုကို
သာဓုႀကိမ္ႀကိမ္ ေခၚမိတကား။

No comments: