" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Monday, May 30, 2011

အထက္လူၾကီးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္တို႔ၾကား ျခားနားခ်က္

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရဲ့ အၾကီးအကဲ ေနရာယူထားသူ တစ္ေယာက္ဟာ အထက္လူၾကီး အဆင့္လား၊ ေခါင္းေဆာင္လား ဆိုတာ အေမရိကန္ျပည္ဖြား ျဗိတိသွ် Selfridges Departmental Stores မ်ားတည္ေထာင္သူ Gordan Selfridge ေျပာျပတဲ့ ေအာက္ပါ အခ်က္ေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထိုး ခြဲျခားလို႔ ရပါတယ္။အထက္လူၾကီးက လူေတြကို ေမာင္းသည္။
ေခါင္းေဆာင္က နည္းေပးလမ္းျပ လုပ္သည္။

အထက္လူၾကီးက အာဏာကို အားကိုးသည္။
ေခါင္းေဆာင္က ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမွဳႏွင့္ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းကို အားကိုးသည္။

အထက္လူၾကီးက ေၾကာက္ေအာင္ လုပ္သည္။
ေခါင္းေဆာင္က စိတ္အားထက္သန္ေအာင္ လုပ္သည္။

အထက္လူၾကီးက “ငါ” ဟု သံုးသည္။
ေခါင္းေဆာင္က “ငါတို႔” ဟု သံုးသည္။

အထက္လူၾကီးက ျပႆနာ ျဖစ္လွ်င္ အျပစ္တင္သည္။
ေခါင္းေဆာင္က ျပႆနာကို ကုစားသည္။

အထက္လူၾကီးက “သြားၾက” ဟု ေျပာသည္။
ေခါင္းေဆာင္က “သြားၾကစို႔” ဟု ေျပာသည္။

mmdailynewsမွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေမမြန္ေက်ာ္

No comments: