" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Sunday, October 2, 2011

ျမင့္ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္

သတိ- ျမင့္ျမတ္ေသာပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ.....
ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ရတယ္။
သည္းခံမွဳ အျပည့္အ၀ရွိရတယ္။
သေဘာထားႀကီးရတယ္။
အရာရာမွာ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ရတယ္။
ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းရတယ္။
အမ်ားအတြက္ အနစ္နာခံရတယ္။
ရတနာသံုးပါးကို အထူးေလးစားရတယ္။
ဘိုးဘြားမိဘမ်ားကို ျပဳစုလုပ္ေကၽြးရတယ္။
ဆရာသမားမ်ားကို ႐ိုေသက်ိဳးႏြံရတယ္။

ဤ(၉)ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စံုပါက ျမင့္ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၍ အပါယ္ေလးပါးမွ လြတ္ၿပီး နတ္႐ြာနိဗၺာန္လမ္းႀကီး ပြင့္ေပေတာ့၏။
ေရးသားသူ..... သတၱမေျမာက္ေက်ာ္ေအာင္စံထား(အမရပူရ)ဆရာေတာ္ႀကီး

No comments: