" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Sunday, January 1, 2012

NEW YEAR WISH

ႏွစ္သစ္မွာ ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ၊

ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ လိုအင္ဆႏၵေတြ အားလံုးျပည့္၀ၿပီး၊ က်န္မာရႊင္လန္းၾကပါေစလို ့

အားလံုးကိုႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

No comments: