" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Monday, February 13, 2012

ပညာရွင္မ်ား၏အဆိုအမိန္႔မ်ား

(၁).အသိတရားေပၚမူတည္ျပီး လူ႔ဘ၀အနိမ့္အျမင့္ျဖစ္လာတယ္၊

(၂).ရိုးသားမွဳ႕သည္ တန္ဖိုးၾကီး၍ ရွားပါေသာအရာျဖစ္သည္၊

(၃).လူတစ္ေယာက္၏ အျမင့္ဆံုးတန္ဖိုးသည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမွဳ႕ျဖစ္သည္၊

(၄).ဂုဏ္သိကၡာကို တန္ဖိုးထားတဲ့သူဟာ ကိုယ္ေျပာတဲ့စကားကို တန္ဖိုးထားသည္၊

(၅).အျပစ္ရွိ၍ လိပ္ျပာမသန္႔ျခင္းသည္ စြပ္စြဲမည့္သူ မလုိ၊

(၆).စိတ္ဓာတ္တည္ျငိမ္ရင့္က်က္တာဟာ အသက္ၾကီးတာငယ္တာႏွင့္မဆိုင္၊

(၇).လိုခ်င္တဲ့ အရာတစ္ခုကို ရဖို႔အတြက္ ထိုက္တန္တဲ့ ရင္းႏွီးမွဳ႕တစ္ခုေတာ့ ေပးဆပ္ရမည္၊

(၈).အခတ္အခဲဆိုတာမရွိခဲ့ရင္ အရည္ခ်င္းဆိုတာထုတ္ေဖၚခြင့္ ရွိမွာမဟုတ္၊

(၉).ဒုကၡဆိုတာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ဟာသျဖစ္သြားမွာပါ၊

(၁၀).ေလာကမွာ တက္သိတဲ့သူမ်ားျပီး သိတက္တဲ့သူ ရွားတယ္၊

(၁၁).တစ္ခါမေကာင္းမိတာနဲ႔ အခါတစ္ရာေကာင္းခဲ့တာကိုမေမ့ပါနဲ႔၊

(၁၂).ေနရာတကာခြင့္လြတ္ျခင္းသည္ လူမိုက္မ်ားကို ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္၊

(၁၃).သည္းခံသူ၏ ေဒါသကိုသတိထားပါ၊

(၁၄).ေပးဆပ္ျခင္းေတြ သိပ္မ်ားလာလွ်င္ ေပါက္ကြဲမွဳ႕ေတြ ျပင္းထန္တက္တယ္၊

(၁၅).ကမၻာမွာ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ျဖစ္ရဆံုးက ပညာမဲ့ျခင္းပဲ၊

(၁၆).ကမၻာမွာ အဖိုးအတန္ဆံုးက သူတစ္ပါးကိုအက်ိဳးေဆာင္ျပီး တုံ႔ျပန္ေက်းဇူး မေတာင္းဆိုျခင္းပဲ၊

(၁၇).ကမၻာမွာ အလွပဆံုးတရားက အရာရာကိုေမတၱာထားျခင္းပဲ၊

(၁၈).ကမၻာမွာ အက်ည္းတန္ဆံုးက တျခားလူရဲ႕ဘ၀ကို မနာလိုျဖစ္ျခင္းပဲ၊

(၁၉).ကမၻာမွာ ၀မ္းနည္းစရာအေကာင္းဆံုးက မုသားစကားေျပာဆိုျခင္းပဲ။

No comments: