" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Saturday, August 11, 2012

မလုပ္ဘဲနဲ ့ မရခ်င္နဲ ့

၀ မရွိဘဲနဲ ့ ၀ိမလုပ္ပါနဲ ့ ေခၚတိုင္းလည္း မသြားနဲ ့ ေကြ်းတိုင္းလည္း မစားနဲ ့ ေပးတိုင္းလည္း မယူနဲ ့ ဘယ္အရာကိုမွ ... မက်င့္ဘဲနဲ ့ မျမတ္ခ်င္နဲ ့ မသင္ဘဲနဲ ့ မတတ္ခ်င္နဲ ့ မလုပ္ဘဲနဲ ့ မရခ်င္နဲ ့ မဟုတ္ဘဲနဲ ့ မဟခ်င္နဲ ့ မဆင္ဘဲနဲ ့ မလွခ်င္နဲ ့ မရွိဘဲနဲ ့ မၾကြားခ်င္နဲ ့ မေခၚဘဲနဲ ့ မလွည့္ခ်င္နဲ ့ မေတာ္ဘဲနဲ ့ မ၀တ္ခ်င္နဲ ့ မခ်စ္ဘဲနဲ ့ မပိုးခ်င္နဲ ့ အမွန္ေျပာေသာ စကားသည္ ခ်ိဳသာခဲ၏။ တတ္သိနားလည္သူသည္ ျငင္းခုန္ခဲ၏။ စာနာတတ္သူသည္ ရိုင္းရိုင္းျပျပေျပာခဲ၏။ (ခရမ္းျမိဳ ့နယ္ ေရႊဘိုဆုေက်းရြာဆရာေတာ္ဘုရား၏ဆံုးမစာ)

No comments: