" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Friday, August 17, 2012

အပါယ္မက်ႏိုင္

အပါယ္မက်ႏိုင္ ********** ဘုရားကို ၾသကာသ၊ ၾသကာသႏွင့္ ရွိခိုးေနလို႔ မၿပီးေသးဘူး။ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ေတြကို တစ္ပါးၿပီးတစ္ပါးေလ့လာပါ။ တရားဂုဏ္ေတာ္ေတြကို တစ္ပါးၿပီးတစ္ပါးေလ့လာပါ။ ျမန္ျမန္ မေလ့လာပါႏွင့္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခ်င္ၾကာပါေစ။ တစ္ပါးၿပီးတစ္ပါး ေလ့လာလို႔ သေဘာက်တဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကို ထပ္ခါထပ္ခါ အာ႐ံုျပဳၿပီးေတာ့ ရွိခုိးတဲ့အခါ အာ႐ံုယူ၊ ဗုဒၶါႏုႆတိ ကမၼ႒ာန္းပဲ။ ၾသကာသတင္ လုပ္မေနပါႏွင့္။ ၿပီးေတာ့မွ အားလံုး အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱလို႔ ဝိပႆနာ႐ႈပါ။ တစ္မိနစ္ေလာက္ေနပါ။ အခ်ိန္အၾကာႀကီးမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလိုေနပါ။ ငါးပါးသီလလံုတယ္။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကို သိတယ္။ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱလို႔ ႐ႈတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ အပါယ္မက်ပါဘူး။ ရဲရဲတင္းတင္းသာ ေန။ အပါယ္မက်ဘူး။ (အရွင္ဇနကာဘိဝံသ ဆရာေတာ္ႀကီး)

No comments: