" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Thursday, November 1, 2012

" စိတ္ထားျမင့္ျမတ္လွ်င္ ဘယ္သူမဆို အထက္တန္းစားလူ ၿဖစ္ႏိုင္တယ္။ စိတ္ထား အလတ္စား ရွိလွ်င္ အလတ္စားလူ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ မိမိစိတ္ထား ေအာက္တန္းက်ေနလွ်င္ ေအာက္တန္းစားလူ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ စိတ္ရင္း ေစတနာသည္ လူတန္းစားကို ခြဲျခားသည္။ (ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဥတၱမသာရာဘိဝံသ)

No comments: