" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Sunday, November 11, 2012

ဂုဏ္သိကၡာရွိသူ

ဂုဏ္သိကၡာတကယ္ရွိတဲ့သူ၊ တည္ၾကည္မွဳ ခန္႔ညားမွဳ တကယ္ရွိတဲ့သူဟာ ဘယ္သူနဲ႔မွ မျငင္းဘူး၊ ရန္မျဖစ္ဘူး၊ ေၿပာစရာ ရွိတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တိတိက်က်ပဲ ေျပာတယ္ ၊ သူတစ္ပါးကို အႏိုင္ယူခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ သူတစ္ပါး သိကၡာက်ေအာင္ ပုတ္ခတ္တဲ့ စကားမ်ိဳးကို မေျပာဘူး။ သူမ်ားသိကၡာက်မွ ကိုယ့္မွာဂုဏ္ရွိတယ္လို႔ မယူဆဘူး။ ( ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက )။

No comments: