" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Monday, February 10, 2014

သန္းထုိက္(ေရႊရိပ္) မွ လူငယ္ႏွင့္ အနာဂတ္လမ္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္တြင္ေဟာေျပာခဲ့သည္။

No comments: