" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Monday, April 14, 2014

(ဘီလူးအေမး) ေလာကမွာဘယ္ပစၥည္းဥစၥာဟာအေကာင္းဆုံးလည္း ???
(ဗုဒၶေျဖ) သဒၵါတရား(ရတနာသုံးပါးယုံၾကည္မယ္။ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ေကာင္းတာျဖစ္မယ္  မေကာင္းတာလုပ္ရင္မေကာင္းတာျဖစ္မယ္ဆိုတာလက္ခံမယ္။ ကုသိုယ္ေကာင္းမႉလုပ္ရမွာကိုစိတ္ဝင္စားတဲ.သဒၵါတရားရွိမယ္ဆိုရင္ျဖစ္ျခင္တာဘာမဆိုျဖစ္ႏိုင္တယ္။
သဒၵါတရားရွိရင္သူေ႒းၾကီးလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဘာမဆိုျဖစ္ႏိုင္တယ္။

(ေမး) ေလာကမွာဘာကိုက်င္.သုံးရင္ခ်မ္းသာႏိုင္ပါသလဲ ???
(ဗုဒၶေျဖ) အရာရာတိုင္းမွာ ဓမၼကို က်င္.သုံးရင္ခ်မ္းသာႏိုင္ပါတယ္။

(ေမး) ေလာကမွာအေကာင္းဆုံးအရသာဟာဘာပါလဲ ???
(ဗုဒၶေျဖ) မွန္တာကိုေျပာ မွန္တာကိုလုပ္တဲ. သစၥာတရားရဲ.အရသာဟာအေကာင္းဆုံးပါ။

(ေမး) ေလာကမွာဘာနဲ.အသက္ရွင္ရင္အေကာင္းဆုံးျဖစ္မလဲ ???
(ဗုဒၶေျဖ) အေၾကာင္းနဲ.အက်ဳိး၊ အေကာင္းနဲ.အဆိုး၊ အမွန္နဲ.အမွား ကြဲကြဲျပားျပားမွန္မွန္ကန္ကန္ ခြဲျခားသိတဲ. အသိပညာနဲ.အသက္ရွင္တာဟာ အေကာင္းဆုံးပါ။

(ေမး) လူ.ဘဝမွာအခက္အခဲေတြၾကဳံလာရင္ဘာနဲ.ေက်ာ္ျဖတ္ရမလဲ ???
(ဗုဒၶေျဖ)  အခက္အခဲေတြကို မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္တဲ. (ယုံၾကည္ခ်က္) နဲ.ေက်ာ္ျဖတ္ရမယ္။
 ယုံၾကည္ခ်က္ရွိလာျပီဆိုတဲ.လူတစ္ေယာက္ဟာ အခက္အခဲေတြကိုေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္တယ္။

(ေမး) ေလာကလူ.ဘဝပင္လယ္ျပင္ၾကီးကို ဘာနဲ.ျဖတ္ကူးရမလဲ ???
(ဗုဒၶေျဖ) ကာမဂုဏ္အာရုံေတြအေပၚမွာစိတ္ကိုလွြတ္မထားပဲနဲ. ကုသိုလ္ေကာင္းမႉေပၚမွာအျမဲသတိရေနတဲ. (သတိၾကီးစြာ) ထားျပီးျဖတ္ေက်ာ္ရမယ္။

(ေမး) နာမည္ေကာင္းထြက္ျပီးေက်ာ္ၾကားဖို.ဘာလုပ္ရမလဲ ???
(ဗုဒၶေျဖ) ဘာပဲလုပ္လုပ္ မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ မွ်မွ်တတလုပ္ မွန္တာေျပာ သစၥာရွိ ကတိတည္ရမယ္။

(ေမး) မိတ္ေဆြမ်ားျခင္ရင္ ရွိျပီးသားမိတ္ေဆြေတြျမဲျခင္ရင္ဘာလုပ္ရမလဲ ???
(ဗုဒၶေျဖ) (မႏွေျမာပါနဲ. ၊ ေပးပါ) ေပးရင္မိတ္ေဆြေတြအမ်ားၾကီးရတယ္။ ကိုယ္ကေပးႏိုင္ကမ္းႏိုင္ေလမိတ္ေဆြေပါေလပဲ။

(ေမး)  ေနာင္ဘဝအေရးစိတ္ေအးဖို.ဘာေတြလိုအပ္ေသးလဲ ???
(ဗုဒၶေျဖ)  သစၥာဆိုတဲ.အမွန္တရား၊ ရွိဖို.လိုတယ္။ အသိပညာ၊ ရွိဖို.လိုတယ္။ လုံ.လဝိရိယ၊ ရွိဖို.လိုတယ္။ စြံၾကဲေပးကမ္းမႉ တို.ရွိဖို.လိုတယ္။

(ေမး)  ဆင္းရဲဒုကၡေတြကိုဘာနဲ.ေက်ာ္ျဖတ္ရမလဲ ???
 (ဗုဒၶေျဖ)  လုံ.လဝိရိယပါတဲ. ၾကိဳးပမ္းအားထုပ္မႉနဲ.သာဆင္းရဲဒုကၡေတြကိုေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္တယ္။

(ေမး)  စိတ္ကိုုျဖဴစင္ေအာင္ဘာနဲ.လုပ္ရမလဲ ???
 (ဗုဒၶေျဖ) ပညာျဖင္.ေဆးေၾကာရမယ္။ ပညာရေအာင္ နားလည္ျခင္စိတ္ တတ္ျခင္တဲ.စိတ္ သိျခင္တဲ.စိတ္ရွိရင္ ပညာရမယ္။

(ေမး)  ေန.စဥ္စားဖို.သုံးဖို. ပစၥည္းဥစၥာရဖို.ဘာေတြလိုလဲ ???
 (ဗုဒၶေျဖ) ၾကဳိးစားအားထုပ္ရမယ္။  နည္းပညာရွိရမယ္။  လုပ္ငန္းက်ြမ္းက်င္မႉရွိရမယ္။ ဇြဲေကာင္းဖို.လိုတယ္။
No comments: