" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Sunday, October 26, 2014

KYAW CHAN NYEIN ေန.စဥ္အေရးၾကီးအလုပ္မ်ာ း

KYAW CHAN NYEIN ေန.စဥ္ အေရးၾကီး အလုပ္မ်ာ း
၁. က်န္းမာေအာင္ ေရေသာက္၊ အီးပါ၊ သြားတိုက္၊ ေရခ်ဳိး၊ အားကစားလုပ္၊ေစာေစာအိပ္
၂. ပညာတတ္ေအာင္ ေက်ာင္းသြား စာသင္ စာဖတ္ စာက်က္
၃. TIME IS KNOWLEDGE ေန.တိုင္း ဗဟုသုတ အသစ္ အသစ္မ်ားရေအာင္ ရွာေဖြ ေလ.လာ ေမးျမန္း သင္ယူ စုေဆာင္းပါ

No comments: