" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Thursday, July 30, 2015

ဘဝပင္လယ္ထဲမွာမနစ္ျမဳပ္ေအာင္ကိုယ္နႉတ္စိတ္အျမဲႏုိးၾကားတက္ၾကြေနပါေစ။

ဘဝပင္လယ္ထဲမွာမနစ္ျမဳပ္ေအာင္
 မိမိကိုယ္မိမိအားကိုးျပီးလုပ္စရာရွိတာကိုလုပ္ပါ။
ကိုယ္နႉတ္စိတ္သုံးပါးအျမဲႏုိးၾကားတက္ၾကြေနပါေစ။
ဘာအခက္အခဲေတြရွိေနေန(ရဲရဲရင္ဆိုင္)ပါ။
 ကိုယ္နႉတ္စိတ္ကိုသတိျဖင္.ထိန္းပါ။ ကိုယ္နႉတ္စိတ္ကိုေစာင္.စည္းပါ။ကိုယ္နႉတ္စိတ္ကိုယဥ္ေက်းေအာင္အျမဲေလ.က်င္.ပါ။
 ကိုယ္နႉတ္စိတ္သုံးပါးေလးလံထိုင္းမႉိင္းေနရင္ဘဝပင္လယ္ထဲမွာထပ္ခါထပ္ခါနစ္ျမဳပ္မည္။သတိထားပါ။
 ဘယ္လိုအေျခေနမ်ဳိးမွာျဖစ္ျဖစ္ (ရဲရဲရင္ဆိုင္) ျပီးလုပ္သင္.လုပ္ထိုက္တာလုပ္ေနပါကအခက္အခဲမ်ားအားလုံးအဆင္ေျပသြားမည္။
ေသမလိုျဖစ္ေနခဲ.ရင္ေတာင္(ရဲရဲရင္ဆိုင္)ျပီးလုပ္စရာရွိတာကိုဆက္လုပ္ပါ ။
 ဘဝပင္လယ္ထဲမွာနစ္ျမဳပ္ေအာင္လုပ္ေနေသာမေကာင္းေသာစိတ္မ်ားအားလုံးကိုေဖၚထုပ္အေရးယူပါ။
ေလးလံထိုင္းမႉိင္းေနတဲ.စိတ္ေတြကလူေတြကိုဘဝပင္လယ္ထဲမွာနစ္ျမဳပ္ေအာင္လုပ္သည္။
 မိမိဆီမွာရွိေနတဲ.မေကာင္းတဲ.စိတ္ေတြကလူေတြကိုဘဝပင္လယ္ထဲမွာနစ္ျမဳပ္ေအာင္လုပ္သည္။
မိမိဆီမွာရွိေနတဲ.မေကာင္းတဲ.စိတ္ေတြအားလုံးကိုရွာေဖြျပီးဆင္ျခင္ျပီးေမာင္းထုပ္ပါ။
မိမိဆီမွာရွိေနတဲ.မေကာင္းတဲ.စိတ္ေတြကကိုယ္ေရာဂါစိတ္ေရာဂါမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။
ဥဒစၥ-စိတ္ပ်င္းရျငီးေငြ.ျခင္း စိတ္ေလးလံထိုင္းမႉိင္းျခင္းသည္အကုသိုလ္အားလုံး၏စတင္ရာေနရာျဖစ္သည္။
 ဘဝပင္လယ္ထဲမွာမနစ္ျမဳပ္ေအာင္
ျမတ္စြာဘုရား၏စိတ္ကိုအတုခိုးပါ။ ျမတ္စြာဘုရား၏လုံ.လဝရိယကိုအတုခိုးပါ။
ႏိုးႏိုးၾကားၾကားတက္တက္ၾကြၾကြနဲ.လုပ္စရာရွိတာကိုလုပ္သင္.တာေတြကိုလုပ္ေနပါ။
ငါဘာလုပ္ရမလဲအျမဲစဥ္းစားျပီးလုပ္စရာရွိတာကိုလုပ္သင္.တာေတြကိုလုပ္ေနပါ။
WHAT I HAVE TO DO???  အျမဲစဥ္းစားျပီးလုပ္စရာရွိတာကိုလုပ္သင္.တာေတြကိုလုပ္ေနပါ။
အေျခေနဆိုးအားလုံးကို(ရဲရဲရင္ဆိုင္) ျပီးလုပ္သင္.လုပ္ထိုက္တာလုပ္ေနပါ။
ေလးလံထုံထိုင္းအပ်င္းစိတ္အပ်င္းဓါတ္မွန္သမွ် (ရဲရဲရင္ဆိုင္) ျပီးတြန္းလွန္ေမာင္းထုပ္ျပစ္ပါ။
တေန.ႏွစ္နာရီေလာက္ေန.စဥ္လမ္းမွန္မွန္ေလွ်ာက္ပါ။

No comments: