" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Saturday, January 28, 2017

သေဘာသက္သက္ ကိုျမင္တဲ႔အခါမွာ

တရားအားထုတ္တာ အရိွန္ရသြားတဲ့လူေတြၾကေတာ့ လက္ေတြ ေျခေတြ ေခါင္ေတြဆိုတာ လည္းေပ်ာက္သြားတယ္။ ဒါကို အာရံုမျပဳမိေတာ႔ဘူေနာ္ နာတဲ႔ သေဘာသက္သက၊ ေညာင္းတဲ႔ သေဘာသက္သက္၊ ပူတဲ႔ သေဘာသက္သက္၊ ေအးတဲ႔ သေဘာသက္သက္၊ ကိုက္တဲ႔ သေဘာသက္သက္ အဲသလို သေဘာသက္သက္ ကိုျမင္တဲ႔အခါမွာ ပုဂၢိဳလ္၊သတၱဝါဆိုတာ ေပ်ာက္သြားၿပီး နာမည္လည္းတပ္လို႕မရေတာ႔ဘူး။ အဲလိုအခါမွာ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱဝါ မဟုတ္ေတာ့ပဲနဲ႔ သူ႔သေဘာသက္သက္လို႔ သိလိုက္ရတာ အလြန္ထူးဆန္းတယ္။ ပူတာ ေအးတာ ကမထူးဆန္းဘူးေနာ္။

ေျပာပါမ်ားရင္ေတာ့ ၾကားပါမ်ားရင္ ရုိးသြားတယ္ေနာ္။ တကယ္ကိုယ္ဟာကို သိေနရတဲ့သူ ၾကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မရိုးဘူး။ သိတဲ့ဉာဏ္က အၿမဲတမ္းအသစ္အသစ္ ျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ခါသိပံုနဲ႔ ေနာက္တစ္ခါသိပံု မတူဘူး။ ပိုၿပီး နက္နဲလာတယ္။ ပိုၿပီး သိမ္္ေမြ႔လာတယ္။ အဲဒီလို အရႈ႕ခံျဖစ္တဲ့ ရုပ္ရဲ့သေဘာ၊ ေဝဒနာရဲ့သေဘာကို ၾကည့္ရင္းကေန အဲဒီ ရုပ္တို႔ ေဝဒနာတုိ႔ကို သိေနတဲ့စိတ္ကိုပါ ျပန္ၾကည့္လို႔ရတယ္ေနာ္။ တရားအားထုတ္ေနတဲ့စိ္တ္ကိုပဲ ျပန္ရႈ႕မွတ္လို႔ရတယ္။ ဝိပႆနာစိတ္ကုိ ျပန္ၿပီးေတာ့ ဝိပႆနာ ရႈ႕တာပဲေနာ္။

ဝိပႆနာစိတ္ကို ျပန္ၿပီး ဝိပႆနာ ရႈ႕နိုင္လို႔ရွိရင္ ဝိပႆနာက ပိုၿပီး အားေကာင္းလာတယ္။ ပိုၿပီး ေတာ့ျပည့္စံုလာတယ္။ သို႔မဟုတ္ရင္ တခါတရံ ဘယ္လိုထင္သလဲဆိုေတာ့ ဒီလုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ပိုင္ပိုင္နုိင္နိုင္ သိေနတာ ငါသိတာပဲ ဒါငါဉာဏ္ပဲလို ထင္ေနတယ္။ အဲဒီ ရႈ႕မွတ္ေနတဲ့၊ သိေနတဲ့ အဲဒီ ဝိပႆနာဉာဏ္ကိုပဲ ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေနတဲ့သေဘာေလး ဆိုတာကို သိလာတယ္။ တခါတေလ မရွင္းတာကိုလည္း သိလာတယ္။ အာရုံတစ္ခုေပၚလာတယ္။ အဲဒီ အာရံုကို ရႈ႕မွတ္တဲ့စိတ္ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ အာရုံကိုရႈ႕မွတ္တဲ့စိတ္ကို ျပန္ၿပီး ရႈ႕မွတ္တယ္။

အဆင့္ဆင့္သြားတယ္ ဒီၤလိုေျပာလိုက္ရင္ေတာ့ မလြယ္ဘူးလို႔ ထင္ေနမွာပဲေနာ္။ စိတ္ပါလက္နဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေသခ်ာ ေလးေလးစားစား လုပ္ၾကည့္ ၾကာၾကာလုပ္ရင္ သူဟာသူျဖစ္လာမွာပါေနာ္။ ဒီေလာက္မခက္ ပါဘူး။ …

(ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက)

No comments: