" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Wednesday, April 28, 2010

ပန္းနာ ရင္က်ပ္ သလိပ္ကပ္ေသာ္

ပန္းနာရင္က်ပ္ သလိပ္ကပ္ေသာ္
ခ်င္း (ဂ်င္း) ၅-က်ပ္သား၊
ထန္းလ်က္ ၂-က်ပ္ ၅၀-သား၊
ဆား (သင့္ရံု)
ေရ အနည္းငယ္ထည့္
သံုးခြက္တခြက္တင္ က်ိဳျပီး နံက္ ေန႔လည္ ညေန သံုးႀကိမ္၊ သံုးရက္ ေသာက္ပါ ေပ်ာက္၏။
( စံျမေရႊ-လႈိင္ ရိုးမေျမ )
ႀသဂုတ္လ ၂၀၀၈-နကၡတၱ။

No comments: