" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Wednesday, April 28, 2010

ဒီဘ၀ခ်မ္းသာေၾကာင္းက ၄-ပါးရွိတယ္။

ဒီဘ၀ခ်မ္းသာေၾကာင္းက ၄-ပါးရွိတယ္။
၁။ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း အလုပ္မွာ ကၽြမ္းက်င္ရတယ္။ မပ်င္းရဘူး။ စူးစမ္းရတယ္။ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ႏိုင္ရတယ္။ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရတယ္။
၂။ မိမိ ရွာေဖြထားတဲ့ ဥစၥာေတြကို ေရ၊ မီး၊ မင္း၊ ခိုးသူ၊ သားသမီးဆိုးေတြ မဖ်က္ဆီးေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ရတယ္။
၃။ သဒၶါ၊ သီလ၊ စာဂ၊ ပညာ ရွိသူေတြနဲ႔ အတူေနထိုင္ရတယ္။ စကားေျပာရတယ္။ ေဆြးေႏြးရတယ္။ သူတို႔ကိုတုျပီး သဒၶါ သီလ စာဂ ပညာ ျပည့္စံုလာေအာင္ က်င့္ရတယ္။
၄။ ခ်ိန္တြယ္ရာမွာ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ေစ်းသည္ဟာ ေရာင္းမဲ့ပစၥည္းကို ခ်ိန္ခြင္မွာ ခ်ိန္လိုက္တဲ့အခါ ဟိုဘက္ ဒီဘက္ကို မပို မလိုေအာင္ ခ်ိန္ရသလို မိမိပစၥည္းဥစၥာကို ခ်င့္ခ်ိန္ျပီး မပိုမေလ်ာ့လြန္းဘဲ သံုးစြဲ စားေသာက္ရတယ္။

ဒီေနရာမွာ စည္းစိမ္ဥစၥာ မပ်က္စီးရေအာင္ သူ႔သားမယား ျပစ္မွားတာ၊ မူးယစ္ေစတာကို သံုးစြဲတာ၊ အေလာင္းအစား လုပ္တာ၊ မိတ္ေဆြညံ႔နဲ႔ ေပါင္းတာေတြကို ေရွာင္ရတယ္။ ဒါဟာ ဥစၥာထြက္ေပါက္ ၄-ခုကို ပိတ္လိုက္တာပါပဲ။

ေနာက္ဘ၀ ခ်မ္းသာေၾကာင္း ၄-ပါးလဲ ရွိေသးတယ္။
၁။ ရတနာသံုးပါး ယံုၾကည္ရတယ္။
၂။ ငါးပါးသီလ လံုရတယ္။
၃။ ဒါနရွိရတယ္။
၄။ ၀ိပႆနာပညာ ရွိရတယ္။

No comments: