" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Sunday, May 2, 2010

The Best Myanmar Songs

http://www.youtube.com/watch?v=QjeqxRiEGMI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=r35kVJG4S1E&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=_xweF5OYT2s

http://www.youtube.com/watch?v=R-GKuSwfB28&feature=related

No comments: