" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Saturday, May 22, 2010

့္ရန္ကုန္နာေရးကူညီမွဳ အသင္းမွတဆင့္

ရန္ကုန္နာေရးကူညီမွဳ အသင္းမွတဆင့္ လွဴဒါန္းလိုသူမ်ား ေအာက္ပါဖုန္းနာပါတ္မ်ားမွာ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ 01 580133 , 01 581363, 01 709277 , 01 728089

No comments: