" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Wednesday, June 30, 2010

အဖြဲ႔အစည္း၊ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုဖြံႊ႔ျဖိဳးတိုးတက္ျပီးေရရွည္

အဖြဲ႔အစည္း၊ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုဖြံႊ႔ျဖိဳးတိုးတက္ျပီးေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္မလဲ
ယေန႔အခါအမွာ အသင္းအဖြဲ႔ေတြ ေနရာအႏွံ႔မွာ ေပၚေပါက္လာတာၾကားေနသိေနရပါတယ္။ အသင္းအဖြဲ႔ေတြ ေပၚေပါက္လာတာပဲၾကားသိရျပီး၊ ဖ်က္သိမ္းလိုက္တာကိုေတာ့မၾကားရပါဘူး။ မၾကားေပမယ့္ သိေနရပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းအသင္းအဖြဲ႔ဆိုရာမွာ လူမွဳ႔အသင္းအဖြဲ႔၊ စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႔ဆိုျပီးရွိပါတယ္။ Terms အရေျပာရ မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ Profit Organization ႏွင့္ Non-Profit Organization ဆိုျပီး ခြဲျခားနိုင္ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြအေနႏွင့္ ယခုအခါ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြႏွင့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္း၊ လူမွဳေရးအဖြဲ႔အစည္း ေတြလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနတာကို ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္၀မ္းေျမာက္ရသလဲဆိုရင္ ဘာမွမလုပ္ပဲ၊ ေဘးထိုင္၊ ဘုေျပာေနတာႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ တခုခုလုပ္ေနတာက ပိုေကာင္းသည့္အတြက္ပါ။ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာေတြ႔ရွိရသလို၊ ၀မ္းနည္းဖြယ္ကိစစကိုလဲ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္၀မ္းနည္းဖြယ္ ျဖစ္ရသလဲဆိုရင္၊ တခ်ိဳ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ဘာမဟုတ္တဲ့ကိစစေလးေတြႏွင့္ အကြဲအျပဲေတြျဖစ္သြားတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။
ဒီလိုကြဲျပဲရတာကလဲအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လုပ္တဲ့ေလ့အက်င့္မရွိတဲ့အတြက္ ပ်က္စီးသြားရတာျဖစ္ပါတယ္။ သည္အတြက္ ေပးဆပ္လိုက္ရတာကေတာ့ မိမိရဲ့ေကာင္းမြန္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြေပ်ာက္သြားရျခင္းပါပဲ။ တျပိဳင္တက္တည္း ေတြ႔ရွိရတာကလဲ ေနာက္ထပ္လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကိုထပ္မ့ေတြ႔ရွိလာရျခင္းပါပဲ။ တခ်ိဳ႔လူေတြဟာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတည္ေထာင္တဲ့အထဲ ရေအာင္၀င္၊ ေနရာတစ္ခုရေအာင္လုပ္၊ မိမိကိုက်ိဳးအတြက္ ရွာေလ့ရွိတဲ့ သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုလူမ်ိဳးပါလာတာကိုမသိပဲ လုပ္လိုက္လုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ဘို႔ပ်က္ကြက္ျပီဆိုရင္ အကြဲအျပဲ ဇာတ္လမ္းကစတင္ေတာ့ပါပဲ။ ဒီေတာ့ အဖြဲ႔အစည္း အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးေတြကို ေ၀မွ်ခ်င္ပါတယ္။
အသင္းအဖြဲ႔ (Team) ဆိုတာဘာလဲ
T ogether
E veryone
A chieves
M ore
အသင္းအဖြဲ႔ဆိုတာ လူတိုင္းအမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး ပိုမိုရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အလြယ္ဆံုးဥပမာတစ္ခုကိုေျပာျပရမယ္ဆိုရင္၊ ျမန္မာျပည္ရဲ့တခ်ိဳ႔ေသာေက်းရြာေတြမွာ ယေန႔အထိေကာင္းမြန္ တဲ့ အသင္းအဖြဲ႔ေတြရွိပါတယ္။ အေတာ္ေလးလဲေအာင္ျမင္သလို၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာလဲေကာင္းပါတယ္။ ရြာမွာ ေသြးေသာက္၀တ္အဖြဲ႔ ဆိုတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြပါ။ အညာေက်းလက္ေဒသေတြမွာက်င့္သံုးပါတယ္။ ရြာတစ္ရြာမွာ အိမ္တစ္အိမ္မွ လူတစ္ဦးဦးဆံုးပါးတယ္ဆိုလွ်င္ ယခင္က ဆန္တျပည္၊ ေငြတစ္က်ပ္ထည့္၀င္ျပီး လူမွဳေရးေဆာင္ရြက္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းပါ။ အဲ့ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲ၊ခ်မ္းသာမေရြး မည္သည့္အိမ္ကလူ ဆံုးပါးပါေစ အသုဘအတြက္ ကုန္က်မည့္ကုန္က်စရိတ္ကိုထည့္တြက္စရာမလိုေတာ့ပါ။ ယခုအခါေတာ့ ဆန္တျပည္၊ ေငြငါးက်ပ္ျဖစ္ေနပါျပီ။ ဒီအသင္းရဲ့စိတ္၀င္စားစရာကေတာ့၊ ရြာရဲ့ ၾသဇာရွိတဲ့လူၾကီးသူမတစ္ဦးဦး က ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳျပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသဆံုးတာႏွင့္၊ အသံခ်ဲ႔စက္ဖြင့္ျပီးေၾကျငာေပးလိုက္တယ္။ စာရင္းဇယားႏွင့္ လက္ခံတယ္။ အေကၽြးအေမြးျပဳလုပ္ေပးတယ္။ ပိုတာအားလံုးကို အသုဘရွင္လက္ထဲ အပ္လိုက္ တာပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔အရပ္မွာ လူေသလို႔ အေလာင္းမလွမွာမပူရပါဘူး။ ျမတ္ေတာင္ ျမတ္ပါေသးတယ္။ တျခားလူမွဳေရးအရကူညီေထာက္ပံ့တာမပါပဲႏွင့္ကို ျမတ္တာပါ။ အေတာ္အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္း တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအဖြဲမွာ ဥကကဌတို႔၊ အတြင္းေရးမွဴးတို႔မရွိပါဘူး။ လူတိုင္းဟာ အသင္းသားျဖစ္ သလို၊ လူတိုင္းဟာ ကိုယ္တိုင္နာယကလုပ္လို႔ရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အညာေက်းလက္ေဒသမွာရွိတဲ့ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုအေၾကာင္းပါ။
ဒီဥပမာကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အထက္မွာေဖၚျပတဲ့ Team ဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပါယ္ကိုေဖၚေဆာင္နိုင္မယ္လို႔ယူဆ ပါတယ္။
As each goose flaps its wings it creates an "uplift" for the birds that follow. By flying in a "V" formation, the whole flock adds 71% greater flying range than if each bird flew alone.
Lesson: People who share a common direction and sense of community can get where they are going quicker and easier because they are travelling on the thrust of one another.
အထက္ေဖၚျပပါဥပမကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အသင္းအဖြဲဖြဲ႔ျပီး၊ စုဖြဲ႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းရဲ့အားကို ေလ့လာေတြ႔ရွိ နိုင္ပါတယ္။ ဘာသာေတာ့မျပန္ေတာ့ပါဘူး။
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွာ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အဂၤါရပ္မ်ားရွိသင့္သလဲ
အဖြဲ႔၊ အသင္းတစ္ခုဖြဲ႔မည္ဆိုလွ်င္မိမိအဖြဲ႔၊ အသင္းရဲ့ ေရရွည္ရပ္တည္ဘို႔ ေအာက္ေဖၚျပပါ အဂၤါရပ္ေတြႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းသင့္ပါတယ္။
၁။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္
အသင္း၀င္တိုင္းနားလည္ျပီး ကန္႔သတ္တိုင္းတာလို႔ရတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ရွိဘို႔လိုအပ္ပါတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြဟာ လူအမ်ားၾကားထဲနားေထာင္လို႔ေကာင္းေပမယ့္ ေရာက္ရွိရမည့္ ပန္းတိုင္ ကာလမပါရွိလွ်င္ အေကာင္အထည္ေဖးေဆာင္ရြက္ဘို႔ခဲယဥ္းပါတယ္။
၂။ အခန္းက႑
မည္သူေတြက မည္သည့္တာ၀န္ေတြယူျပီးအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိရပါမည္။
၃။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
အလုပ္တစ္ခုကိုအတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့သေဘာတူညီမွဳရွိထားဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာ ဖန္တီးထားဘို႔လိုအပ္ပါတယ္။
၄။ Relationship
အလုပ္တစ္ခုကို မည္ကဲ့သို႔အတူတကြလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မလဲ ဆိုတဲ့ အေျခခံက်တဲ့ အခ်က္ကို တည္ေဆာက္ဘို႔ အခ်င္းခ်င္းေလးစားမွဳ၊ တစ္ဦးခ်င္းစီအေပၚနားလည္မွဳႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးနိုင္မွဳတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
အဖြဲ႔၊ အသင္းတည္ေဆာက္မွဳ အဆင့္ဆင့္
အသင္း၊ အဖြဲ႔တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ အဆင့္ (၄) ဆင့္တည္ရွိပါသည္။
၁။ Forming
၂။ Storming
၃။ Norming
၄။ Performing

အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ၊ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္မေဖၚခင္မွာ မည္ကဲ့သို႔ ပံုေဖၚေဆာင္ရြက္ (Forming) မလဲဆိုတာ အၾကမ္းျဖင္းစိတ္ကွူးျဖင့္ ပံုေဖၚရပါတယ္။ Forming မွာ Team Building ႏွင့္Task ဆိုျပီး ရွိပါတယ္။ Team Building ေအာက္မွာ
- မိမိအဖြဲ႔အစည္း၊ အသင္းကို အဓိပ္ပါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း
- တစ္ဦးျခင္းစီရဲ့အခန္းက႑
- ယံုၾကည္မွဳႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကိုျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
- Norm (ႏွဳန္းစံ) ေတြကိုျမွင့္တင္ျခင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။
Task ရဲ့ေအာက္မွာေတာ့
- ျပသနာႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေတြကို အဓိပ္ပါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း
- လိုအပ္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ထိုကဲ့သို႔ မိမိဖြဲ႔စည့္မည့္ အသင္း၊ အဖြဲ႔ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုခ်မွတ္ျပီး လုပ္ေဆာင္ မိမိအဖြဲ႔အစည္း၊ အသင္းကို အဓိပ္ပါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း၊ တစ္ဦးျခင္းစီရဲ့အခန္းက႑ေတြကိုသတ္မွတ္ဘို႔စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ယံုၾကည္မွဳ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကိုဘယ္လိုျမင့္တယ္ေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာႏွင့္ ျပသနာႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေတြကို အဓိပ္ပါယ္ဖြင့္ဆို ျပီး၊ လိုအပ္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ျပီးသည္ႏွင့္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္အလက္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဦးေဆာင္သူ၏အခန္းက႑
အသင္း၊ အဖြဲ႔တစ္ခုဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ အဲသည့္အသင္းအဖြ႔ဲကိုမည္သူကဦးေဆာင္မ်ာလဲ ဆိုတာသည္ လြန္စာအေရးၾကီးပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္ရဲ့အခန္းက႑ေတြကေတာ့
- ပြင့္လင္းေသာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မွဳကို ထိန္းသိမ္းျပီး အားေပးအားေျမွာက္ျပဳျခင္း
- အသင္းအဖြဲ႔ရဲ့တုိးတက္မွဳ၊ အသင္းရဲ့ ႏွဳန္းစံမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ကူညီျခင္း
- အသင္းအဖြဲ႔ရဲ့ ဦးတည္ခ်က္ကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကူညီျခင္း
- ၀ိေရာဓိျပသနာမ်ားကို အျပဳသေဘာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္တမ္းမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းက႑
အသင္း၊ အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျပီး ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကို အမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကတဲက မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားသည္ လြန္စြာအေရးၾကီးပါသည္။ မွတ္တမ္းမရွိျခင္းသည္ ေရွ႔ရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ အတြက္ အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းျခင္းရဲ့ အခန္းက႑ကေတာ့
- အစည္းေ၀းမွတ္တမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း
- အသင္း၊ အဖြဲ႔မွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကိုထိန္းသိမ္းျခင္း
- အသင္း၊ အဖြဲ႔႔၏ အလုပ္မွတ္တမ္းမ်ားကိုထိန္းသိမ္းျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ထိ္န္းသိမ္းထားသည့္မွတ္တမ္းမ်ားကို မွီျငမ္းျခင္းျဖင့္ ေနာင္လုပ္ကိုင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လြန္စြာမွ အေထာက္အကူျပဳေပသည္။
အသင္၏လူထုဆက္ဆံေရးအရာရွိ၏ခန္းက႑
အသင္း၊ အဖြဲ႔ ကိုတည္ေထာက္လုိက္ျပီဆိုသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ျခင္း မဟုတ္ပဲ အမ်ားႏွင့္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အမ်ားႏွင့္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ အသင္း၀င္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္လဲလြန္စြာမွ အေရးၾကီးသကဲ့သို႔ အသင္း၀င္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ အခန္းက႑ကို မီဒီယာ သို႔မဟုတ္ လူထုကိုလြန္စြာမွေျပာဆိုခ်င္ေလ့ရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေျပာဆိုသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ မွားယြင္းေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္မိပါက မလိုလားအပ္ေသာ ျပသနာမ်ားျဖစ္ပြားနိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မလိုလားအပ္သည့္ျပသနာမ်ားကို ေရွာင္ရွားနိုင္ရန္ လူထုဆက္ဆံေရးအရာရွိခန္႔အပ္ထားရန္ သို႔မဟုတ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိေသာပုဂဂိဳလ္ရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ၄င္း လူထုဆက္ဆံေရးအရာရွိ သို႔မဟုတ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိေသာပုဂဂိဳလ္၏ အခန္းက႑မွာ -
- မိမိအသင္း၊ အဖြဲ႔၏ျပင္ပမွ အရင္းအျမစ္ပုဂဂိဳလ္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
- Team’s Mentor ႏွင့္အတူ စာေရးသားဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
- အသင္း၀င္မ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးထူေထာင္ျပီးထိန္းသိမ္းျခင္း
တို႔ျဖစ္ေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အသင္းႏွင့္ အသင္း၀င္မ်ားၾကားေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုေအာင္ျမင္နိုင္ေပသည္။
အသင္း၏ႏွဳန္းစံ (Norms) မ်ား
အသင္း၊ အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အမ်ားႏွင့္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အသင္းႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏွဳန္းစံမ်ား (Norms) ၏ အခန္းက႑သည္ လြန္စြာမွ အေရးပါေပသည္။ ၄င္း၏ အခန္းက႑မွာ -
- အခ်င္းခ်င္းမည္ကဲ့သို႔ ကူညီေဆာင္ရြက္မလဲ
- ျပသနာျဖစ္ပြားလာသည့္အခါ မည္ကဲ့သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမလဲ
- မိမိရဲ့ အသင္း၊ အဖြဲ႔ေပၚေဆာင္ရြက္ရမည့္တာ၀န္ႏွင့္၀တ္တရာမ်ားကဘာေတြလဲ စသည္တို႔ ျဖစ္ေပသည္။

တစ္ဦးျခင္းစီမွ အစုအဖြဲ႔ဆီသို႔
လူေတြဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ စိတ္ေနသေဘာထား၊ ခံယူခ်က္ေတြဟာမတူညီတာကို ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ - ေအးေအးေဆးေဆးေနတတ္သူႏွင့္ ဗြာေလာင္ဗြာေလာင္ေနတတ္သူ။ အဲ့ဒီလို မတူညီေပမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြတူညီရင္အလုပ္ေတြကို လက္တြဲျပီးလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါတယ္။ မတူညီတဲ့အစုကို ေအာက္ပါအတိုင္း Myers-Briggs ကခြဲျခားထားပါတယ္။
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
n Extraverts ---------------- Introverts
n Sensors ------------------- iNtuitive
n Thinker ------------------- Feelers
n Judger -------------------- Perceiver
မတူညီတာေတြကိုသိရွိထားျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႔၀င္အခ်င္းခ်င္း မည္ကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုတာကို အကူအညီေပးအပ္နိုင္ပါတယ္။ လူတုိင္းဟာ အရာရာအားလံုးကို အားသာခ်က္မရွိနိုင္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ တူရာအားသာခ်က္ေတြစုျပီး အဖြဲ႔ေကာင္း၊ အသင္းေကာင္းျဖစ္ေအာင္ တည္ေထာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
Extravert Introverts
- က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္စဥ္းစားတတ္သူ - စဥ္းစားရာတြင္ အခ်ိန္ယူတတ္သူ
- က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွင္းလင္းျပတတ္သူ - က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေတြးေခၚအာရံုစူးစိုက္တတ္သူ
- အျခားသူမ်ားကို လႊမ္းမိုးနုိင္သူ - အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မၾကားခ်င္သူ

iNtuitive Sensor
- အျခားသူမ်ားကို မိမိစိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေနေသာျပသနာ၊ ကိုင္တြယ္
ေဖၚျပျပီး အသံုးျပဳျခင္း ရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုေဖၚျပျခင္း
ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ Alternatives မ်ားကို - သတ္မွတ္၊ ျပဌာန္း၊ ရည္ညႊန္းထားသည့္ အခ်က္
အသံုးျပဳျခင္း အလက္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္း
- သင္၏ Creativity ကို ဖုံးကြယ္ထားျပီး အျခား - Common Sense အတြက္ ဆက္လက္ျပီး Push
သူမ်ားကိုမသိေစျခင္း လုပ္ျခင္း
Thinker Feeler
- မည္ကဲ့သို႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို - ဘာေၾကာင့္တစံုတခုျဖစ္ပြားသလဲဆိုတာ
နားလည္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳ သိျခင္း
- (အျခားသူမ်ား တေနရာရာ၊ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာျပသနာ - (မိမိရဲ့ Personal Values ေတြဟာ၊ အသင္းအဖြဲ႔
ျဖစ္ပြားတဲ့အခါမွာ ကူညီျခင္း) အတြင္းေမွးမွိန္လာတဲ့အခါ မိမိကိုယ္မိမိ၀န္ခံျခင္း)
- တိက်မွဳအတြက္ ဆက္လက္ျပီး ဖိအားေပးျခင္း - လူတိုင္းအား စကားေျပာခြင့္ေပးရန္ အခြင့္အေရး
ေပးျပီး၊ ေကားမြန္စြာနားေထာင္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းေျပာ ဆိုေသာ သူ၏အေၾကာင္းအရာကို ခိုင္မာေစျပီး ေဆြးေႏြးျခင္း ဒါေပမယ့္ လိုအပ္သည္ထက္ပိုမိုျပီး အက်ယ္တ၀င့္မေဆြးေႏြးေစျခင္း
Judger Perceiver
- လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုမ်က္ေျခမျပတ္ေဆာင္ရြက္ - အျခားသူမ်ားကို ဆံုးျဖတ္မ်ားႏွင့္အညီ အျမဲ အဖြဲ႔
ရန္ႏွင့္၊ မိမိအဖြဲ႔ရဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚက မေသြ ၀င္မ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္း
- ဆံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာခ်ျခင္း - လြဲမွားေသာအျပဳအမူကို မရရွိေစျခင္း
- တခ်ိဳ႔ကိစစရပ္မ်ားကို မလိုအပ္ပဲ ပံုၾကီးခ်ဲ့ျခင္း
အထက္ေဖၚျပပါ လူအမ်ိဳးအစားထဲတြင္ မိမိသည္ မည္သည့္အမ်ိဳးအစားထဲပါ၀င္သည္ကို မိမိကိုယ္ မိမိသိရွိနိုင္သလို လိုအပ္ပါက Test မ်ားျဖင့္လဲ သိရွိႏိုင္ေပသည္။လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ့ စရိုက္လက္ခဏာ မတူညီသည့္ အတြက္ အဖြဲ႔၀င္အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ပါက တစ္ဦးခ်င္းအေပၚနားလည္မွဳသည္ လြန္စြာမွအေရးၾကီး ေပသည္။ ဥပမာ - အစည္းအေ၀းတစ္ခုမွာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကျပီ ဆိုၾကပါစို႔ မိမိႏွင့္သေဘာထားျခင္းမတိုက္ ဆိုင္လဲ နားေထာင္နိုင္စြမ္းရွိရပါမည္။ တင္ျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ၊ ထင္ျမင္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ််က္အေပၚ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ရည္မွန္းခ်က္ကိုေရာက္ရွိနိုင္ ေပမည္။ အဖြဲ႔၀င္ (၂၀)ရွိတယ္၊ အိုင္ဒီယာ (၂၀)ရွိတယ္။ အဲ့ဒီအိုင္ဒီယာ (၂၀)ကို မည္ကဲ့သို႔အေကာင္အထည္ ေဖၚ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။

Storming stage အဆင့္မွာေတာ့ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ပထမအဆင့္ Forming မွာ သူတို႔ေတြ စိတ္ကူးခဲ့တာေတြထက္ လုပ္ငန္းေတြဟာ ပိုမုိခက္ခါတာေတြကို သိရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မွဳ အခြင့္အေရးအတြက္ အျမင္မ်ားဟာလဲ အနိမ့္/အျမင့္ အတက္အက်ေတြဟာ မ်ားစြာရွိလာမွာ မလြဲ၊ဧကန္ျဖစ္ျပီး၊ အဲ့ဒီ အတက္အက်ေတြကပဲ အသင္း၊ အဖြဲ႔၏ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ ရွံဳးနိမ့္မွဳေတြျဖစ္လာမွာပါပဲ။ တျပိဳင္နက္တည္း အဖြဲ၀င္ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာလဲ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ တင္းခံေနတာ (Resistance) ေတြ ရွိလာမွာပါ။ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္လာတဲ့အေျခအေနကို ေက်ာ္လႊားဘို႔ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ Collaboration ဟာ လြန္စာအေရးၾကီးပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ Collaboration လုပ္ဘို႔ကေတာ့ အထက္ Forming Stage မွာ ေဖၚျပခဲ့တဲ့ Personality Traits ေတြကို ဦးေဆာင္မည့္သူေတြဟာ သိရွိနားလည္ဘို႔လြန္စြာအေရးၾကီးပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ သိရွိနားလည္ ႏိုင္မွသာလွ်င္ အသင္း၊ အဖြဲ႔ကိုဦးေဆာင္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
Storming Diagnosis
မတူကြဲျပားတဲ့အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အိုင္ဒီယာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိလာတဲ့အခါ ေဘာင္အျပင္ဖက္ကေန ျငင္းခံုျခင္းကိုမျပဳလုပ္ပဲ မိမိအသင္း၊ အဖြဲ႔ရည္မွန္းခ်က္ကိုဦးတိုက္ျပီးျပဳလုပ္၇မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပသနာကို ကုစား၊ ေျဖရွင္းဘို႔ ေအာက္ပါ အတိုင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။
- မိမိတို႔ အသင္း၊ အဖြဲ႔မွာ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားရွိျပီလား
- မိမိတို႔ အသင္း၊ အဖြဲ႔မွာ အားလံုးသေဘာတူညီလက္ခံထားတဲ့ တာ၀န္ႏွင့္ အခန္းက႑ေတြရွိျပီလား
- မိမိတို႔ အသင္း၊ အဖြဲ႔ဟာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ဆံုးျဖတ္မည့္စနစ္မ်ား အတိုင္း အလုပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနျပီလား
- မိမိတို႔ အသင္း၊ အဖြဲ႔မွာ လိုအပ္ေသာ Interpersonal Skills ေတြရွိျပီလား
အထက္ေဖၚျပပါအခ်က္အလက္ေတြရွိျပီဆိုရင္ေတာ့ မိမိတို႔ အသင္း၊ အဖြဲ႔အတြင္း မတူကြဲျပား၊ ျခားနားမွဳေတြကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ မရွိေသးရင္ေတာ့ ရွိေအာင္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ပါတယ္။ မရွိရင္ ေရရွည္မွာ ျပသနာေတြျဖစ္ပြားနိုင္ပါတယ္။
Negotiating Conflicts
အသင္း၊ အဖြဲ႔ရယ္လုိ႔ရွိလာျပီဆိုတာႏွင့္တျပိဳင္နက္ သေဘာထားကြဲလြဲမွဳဆိုတာ မလြဲဧကန္ရွိမွာပါပဲ။ အဲ့ဒီမတူကြဲျပားမွုေတြကို ေအာက္ေဖၚျပပါ နည္းမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။
- လူေတြကေနျဖစ္ေပၚလာတဲ့ Issues ေတြကေန Problem Issues ေတြကိုခြဲထုတ္ျခင္း (တခါတရံ လူေတြဟာ ကိုယ့္ရဲ့ျပသနာႏွင့္ အလုပ္ရဲ့ျပသနာေတြကိုေရာေထြးေစတတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုျဖစ္ျပီဆိုရင္ လူကရွာတဲ့ျပသနာကေန အလုပ္ရဲ့ျပသနာကို ရွင္းထုတ္ႏိုင္ရပါမယ္။)
- လူေတြကိုျငင္သာစြာကိုင္တြယ္ျပီး၊ ျပသနာကိုေတာ့ အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးျခင္း
- ျပသနာေျဖရွင္းတဲ့အခါမွာ သီးျခားတစ္ခုျခင္းစီေျဖရွင္းျခင္းထက္ အဖြဲ႔တစ္ခုစီရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အထူးရွာေဖြသင့္ပါတယ္။
သေဘာထားကြဲလြဲမွုေတြကိုေျဖရွင္းတဲ့အခါမွာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကိုတိုက္ခိုက္မွဳကို ေရွာင္ျခားျပီး၊ ျပသနာရဲ့ရင္းျမစ္ ကို ရွွာျပီး ေျဖရွင္းရပါမယ္။ အဲ့ဒီသေဘာထားကြဲလြဲမွဳဟာဘယ္ကဆင္းသက္လာသလဲဆိုတဲ့ရင္းျမစ္ရွာေဖြရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ့ဗီဇဟာ မတူညီတဲ့အတဲ့အတြက္ သေဘာထားကြဲလြဲမွဳေတြျဖစ္ေပးလာတဲ့အခါ တတ္ႏိုင္သမွ် ညင္သာစြာ ကိုင္တြယ္ရပါမယ္။ ပံုၾကီးခ်ဲ႔႔ျခင္းကိုေလ်ွာ့ခ်ျပီး တတ္ႏိုင္သမွ် ေသးငယ္သြားေအာင္ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ျပသနာကို အျခားသူမ်ားႏွင့္ အားလံုးလက္ခံႏိုင္ေအာင္လို႔ အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးသင့္ျပီး၊ ဖုန္းကြယ္ျပီး ျမံဳမထားသင့္ပဲ၊ ၄င္းျပသနာကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္တဲ့အထိ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းကြယ္ ထားပါက ေနာင္တခ်ိန္ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာပါက ေျဖရွင္းရလြန္စြာခက္ခဲတတ္ပါတယ္။
ထိုကဲ့သို႔ေျဖရွင္းရာမွာ အသင္း၀င္အားလံုးဟာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျပီး မိမိသေဘာထားအယူအဆႏွင့္မကိုက္ညီ ပါက တင္ျပေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။ အားလံုးသေဘာတူဆံုးျဖတ္ျပီးပါမွ အဲ့ဒီတံုးကမိမိမပါ၀င္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဆုိျပီး ဆင္ေျခေပးျခင္းကိုေရွာင္ျခားသင့္ပါတယ္။
ျပသနာ၊ သေဘာထားကြဲလြဲမွဳေပၚေပါက္လာသည့္အခါတိုင္း ၄င္းအေပၚယွဥ္းကပ္ရာမွာ Win-win Approach ကို သံုးစြဲသင့္ပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရးကို လြန္စြာတန္ဘိုးထားသင့္ပါတယ္။
Addressing the Problem
သေဘာထားကြဲလြဲမွဳ၊ ျပသနာေတြရွိလာတဲ့အခါမွာ မိမိအသင္း၊ အဖြဲ႔ကိုတင္ျပဘို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ မတင္ျပပဲ သိမ္းဆည္းထားပါက ပိုမိုၾကီးမားအပ္သည့္ျပသနာေတြ ထပ္မံေပၚေပါက္လာနိုင္ပါတယ္။ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ျပသနာ၊ သေဘာထားကြဲလြဲမွဳေတြတင္ျပသည့္အခါ ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္အလက္ေတြ အတုိင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပသင့္ပါတယ္။
- မိမရဲ့အျမင္ကို မိမိရဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္မပါ၀င္ပဲ ရွင္းလင္းစြာတင္ျပျခင္း
- အဓိကက်ေသာ Issues မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာတင္ျပျခင္း
- အျခားသူမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို ဂရိုက္စိုက္ျပီး နားေထာင္ျခင္း
- အဓိကက်ေသာ Issues ေတြကို ေသခ်ာနားေထာင္ျပီး၊ မိမရဲ့နားလည္မွဳကို စစ္ေဆးျပီး၊ လိုအပ္သလိုျပန္လည္ေမးျမန္းျခင္း
Norming အဆင့္မွာ အဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ မိမိအဖြဲ႔ရဲ့ အဖြဲ႔ျဖစ္ျခင္း၊ အသင္း၊အဖြဲ႔ရဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား၊ အဖြဲ႔အတြင္း မိမိရဲ့အခန္းက႑၊ အဖြင့္၀င္အားလံုးၾကား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခန္းက႑၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားဟာ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးကူညီျခင္း ႏွင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးမတိုက္ခိုက္ပဲ ပ်က္စီးေစျခင္းတုိ႔ မျဖစ္ပြား ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အသင္း၊ အဖြဲ႔ေအာင္ျမင္ဘို႔အတြက္ အဖြဲ႔၀င္ေတြအခ်င္းခ်င္းေတြအၾကား
- မိမိျမင္ေတြ႔၊ ၾကားသိရေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ဥပမာမ်ားျဖင့္တင္ျပျခင္း
- မရင့္က်က္ေသာ၊ Professional မဆန္ေသာ၊ တာ၀န္ယူမွဳမရွိေသာ စကားမ်ားကိုမေျပာျခင္း
- တိတိက်က်ေျပာပါ။ “You’re always late for deadlines” is probably untrue and unfair. ထိုကဲ့သိို႔ေသာစကားမ်ားကိုမေျပာဆိုျခင္း
- မဆိုးဘူး၊ ပိုေကာင္းတယ္၊ ဆိုးတယ္၊ အဆိုးဆံုး စသည္ကဲ့သို႔ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မပါ၀င္ေသာ စကားလံုးမ်ားကို မသံုးစြဲျခင္း
- ပ်က္ကြက္ေသာသူမ်ားကို ရည္ညႊန္းျပီးမေျပာဆိုျခင္း၊ တက္ေရာက္လာေသာသူမ်ားႏွင့္ မိမိအတြက္သာ ေျပာဆိုသင့္ျခင္း တို႔ကို အဖြဲ႔၀င္အခ်င္းခ်င္းၾကား ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။
- ေျပာဆိုတင္ျပရာတြင္ You အစား I သာအသံုးျပဳျခင္း
- မိမိရဲ့ feedback ကို တိက်ေသခ်သည္မ်ားကိုသာေပးျခင္း
- အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ Feedback ေပးအပ္သည့္အခါ မိမိရဲ့ခ်ီးမြန္းျခင္းမ်ားကို အဖြဲ႔၀င္မ်ားလက္ခံနိုင္ရန္ ကူညီေစျခင္း
ထိုကဲ့သို႔တစ္ဦးအေပၚ နားလည္မွဳရွိစြာ၊ ေျပာဆိုတင္ျပ၊ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ မိမိႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔၀င္မ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္စြာတည္ေဆာက္ႏိုင္ေပမည္။ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံမွဳ တည္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္အခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္မွဳတည္ေဆာက္ႏိုင္ေပမည္။ ယံုၾကည္မွဳခိုင္မာသည္ႏွင့္အမွ် လုပ္ငန္းမ်ား ပုိမိုေအာင္ျမင္နိုင္ေပမည္။
Feedback မ်ားကို လက္ခံျခင္း
Feedback မ်ားကို လက္ခံရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
- ဂရုတစိုက္နားေထာင္ျခင္း
- ရွင္းလင္းစြာနားလည္ဘို႔ ျပန္လွန္ေမးျမန္းျခင္း
- ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းျပန္လည္ေျပာဆိုျခင္း
- မိမိဘာနားလည္သည္ကို ရွင္းလင္းစြာနားလည္ဘို႔ အခ်ိန္ယူျခင္း
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည့္ Performing အဆင့္တြင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္
- အသင္း၊ အဖြဲ႔စည္း၏ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္အတြင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ေရးကိုတာမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာနားလည္ျခင္း
- အျခားအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာနားလည္ျခင္း
- အစုအဖြဲ႔အလိုက္သေဘာထားကြဲလြဲမွဳ၊ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ အလုပ္ သို႔မဟုတ္ ၾကိဳတင္ကြယ္နိုင္ေသာအရည္အခ်င္းရရွိေစျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။
အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုေအာင္ျမင္ေစသည့္နည္းလမ္းမ်ား
အသင္း၊ အဖြဲ႔တစ္ခုေရရွည္ေအာင္ျမင္ေစရန္ အလုပ္သည္လြယ္ကူလွသည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခု ေအာင္ျမင္ေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကေတာ့
ရည္မွန္းခ်က္၊ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိဘို႔ မွ်ေ၀ျပီး ကတိက၀တ္ျပဳျခင္း
- တာ၀န္ႏွင့္ အခန္းက႑ကို ရွင္းလင္းစြာေဖၚျပထားျခင္း
တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ကၽြမ္းက်င္မွဳကို အေကာင္းဆံုးအသံုးျပဳျခင္း
အိုင္ဒီယာအားလံုးကို အသင္း၀င္၊ အဖြဲ႔၀င္အားလံုးအားဖြ႔ံျဖိဳးဘို႔ ေဆြးေႏြးရန္ခြင့္ျပဳျခင္း
- ထိေရာက္ရွင္းလင္းေသာ Communication စနစ္ထားရွိျခင္း
- ရွင္းလင္းစြာအဓိပ္ပါယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားရွိျခင္း
- Balanced Participation
- အစုလိုက္၊ အဖြဲ႔လိုက္လုပ္ေသာ process မ်ားကိုအျမတေစ သတိရွိေစျခင္း
- ေကင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ျခင္း
စသည့္ အထက္ေဖၚျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အသင္း၊ အဖြဲ႔တစ္ခုေအာင္ျမင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေပသည္။
အသင္း၊ အဖြဲ႔တည္ေဆာက္ေရးသည္လြယ္ကူေသာ္လည္း ၄င္းအသင္း၊ အဖြဲ႔ေရရွည္တည္တံ့ေရး၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးတို႔သည္ လြန္စြာမွ ခက္ခဲလွေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဖြ႔ံျဖိဳးေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ အထက္ေဖၚျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

Effective systems and processes
n Clear communication
n Beneficial team behaviors; well-defined decision procedures and ground rules
n Balanced participation
n Awareness of the group process
n Good personal relationships

No comments: