" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Friday, July 9, 2010

သူေတာ္ေကာင္းလကၡဏာ ၁၂ ပါး

သူေတာ္ေကာင္းလကၡဏာ ၁၂ ပါး
(၁)စိတ္ရွည္ရွည္ထားျခင္း
(၂)ၾကြား၀ါမႈကင္းျခင္း
(၃)ေဒါသအားမႀကီးျခင္း
(၄)မာနေထာင္လႊားမႈကင္းျခင္း
(၅)သူ႕ေက်းဇူးကိုအထူးသိတတ္ျခင္း
(၆)ဂုဏ္တုဂုဏ္ၿပိဳင္မရွိျခင္း
(၇)ကိုယ့္အက်ဳိးကိုမၾကည့္ သူတစ္ပါးအက်ဳိးကိုသာ ၾကည့္ရႈတတ္ျခင္း
(၈)သူတစ္ပါးအျပစ္ကို ေတးမွတ္မထားျခင္း
(၉)သူတစ္ပါးကို အျပစ္မတင္ျခင္း
(၁၀)မေကာင္းမႈ၌ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမရွိျခင္း
(၁၁)ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျမင္လွ်င္၀မ္းသာရႊင္လန္းျခင္း
(၁၂)အလြန္သည္းခံစိတ္ရွိျခင္း

No comments: