" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Sunday, July 11, 2010

ကၽြန္ေတာ္တို ့ေဗြေဆာ္ဦး လုပ္ရမည္မွာကၽြန္ေတာ္တို ့တဦးခ်င္းစီတြင္

SINGAPORE ူႏိုင္ငံသည္ စင္စစ္အားၿဖင့္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ၿပည္ပသို ့ထြက္ခြာကာ အလုပ္လုပ္၊ ပညာသင္ၾကားေနၾကသူ ၿမန္မာမ်ား အမ်ားဆံုးေရာက္ရွိရာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံၿဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းတြင္ေရာ၊ ကမၻာေပၚတြင္ပါ ထိပ္တန္းေနရာတြင္ရွိေနေသာေၾကာင့္ စင္ကာပူအစိုးရကေရာ၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ားကပါ ၿမန္မာမ်ားအပါအ၀င္၊အေနာက္ ႏိုင္ငံမွမဟုတ္ေသာႏိုင္ငံၿခားသားမ်ားကိုအတန္ငယ္အထင္ေသးအၿမင္ေသး
ဆက္ဆံၾကလင့္ကစား တရားဥပေဒစိုးမိုးမွဳအရွိဆံုး၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမွဳအရွိဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ခုၿဖစ္ေနသည္။
စင္ကာပူတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳမ်ားၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကိုေရာ၊ တၿခားႏိုင္ငံသားမ်ားကိုပါ တဘက္သက္ဖိႏွိပ္မွဳမရွိ။ ရဲကိုလာဘ္ေပး၍ ဥပေဒကို လက္တလံုးၿခားက်ဴးလြန္၍မရ။ ေၿပာရလွ်င္ ေဒသတြင္းရွိ ၿမန္မာလုပ္သားမ်ား အမ်ားဆံုးေရာက္ရွိေနေသာ ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားတို ့ထက္စာရင္ အပံုၾကီးသာသည္။
မည္သည့္ႏိုင္ငံမွမိမိႏိုင္ငံသားမ်ားထက္အၿခားႏိုင္ငံသားမ်ားကိုအခြင့္အေရးပိုေပးမထားပါ။
တန္းတူရည္တူရွိဖို ့လည္းမလြယ္။တရုတ္အမ်ားစုရွိေနေသာစင္ကာပူတြင္ တရုတ္အမ်ားစုတြင္ရွိသည့္ အေၿခခံစိတ္ရင္၊စိတ္ဓါတ္ေတာ့ရွိၾကသည္။ထိုအခ်က္သည္လည္း စင္ကာပူဧ။္အားေကာင္းေသာ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ အေတာ္ၾကီးေၿပာင္းသြားခဲ့ေပၿပီ။ ၿပည္မၾကီးတရုတ္ေတြထက္ေတာ့ အၿမင္ပိုက်ယ္ၾကသည္။ သို ့ေသာ္ မည္သူမွ် အလံုးစံု ၿပီးၿပည့္စံုမွဳမရွိေသာ ေလာကသေဘာအရ သူတို ့တေတြတြင္လည္း အားနည္းခ်က္မ်ားရွိၾကသည္။ စင္ကာပူတြင္အေနၾကာလာေသာ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစုထံတြင္ စင္ကာပူအစိုးရေပၚလစီအခ်ိဳ ့ႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ားဧ။္ အေပၚစီးဆန္ၿခင္း၊ အေနာက္တိုင္းသားမွ အထင္ၾကီးၿခင္း၊ သူတို ့တြင္ရွိေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားထက္ပိုတြက္ထားၿခင္း၊ ရုပ္ပစၥည္းမ်ားၾကြယ္၀မွဳ ဦးစားေပးလြန္းၿခင္း၊ ပံုစံခြက္ထဲက စက္ရုပ္မ်ား၊ စစ္တုရင္ခံုေပၚမွ နယ္ရုပ္ကေလးမ်ားကဲ့သို ့ ခံစားခ်က္ နည္းပါးၿခင္းကို မႏွစ္ၿမိဳၾက။ထိုအတြက္ မၾကာခဏဆိုသလို
အခ်င္းခ်င္းအၾကား မွ်ေ၀ခံစားမွဳမ်ား၊ ေ၀ဖန္ထိုးႏွက္မွဳမ်ား၊ အဆိုးၿမင္ေၿပာဆိုမွဳမ်ားၾကားေနရသည္။ သို ့ေသာ္ အဆိုးခ်ည္း၊ အေကာင္းခ်ည္း ဘယ္ေနရာမွရွိမေနေသာ ေလာကသဘာ၀အရ ေလာေလာဆယ္
အလုပ္အကိုင္၊အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ၀င္ေငြအသင့္အတင့္ေကာင္းမြန္ၿခင္း၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿခင္း၊ ပညာသင္ခြင့္မ်ားၿပားၿခင္း၊ ေခတ္မီမီ လူေနမွဳ အဆင့္ၿမင့္ၿမင့္ေနရၿခင္း၊ ၿမန္မာဦးေရ မ်ားၿပားလာေသာေၾကာင့္ ေရၿခားေၿမၿခားခံစားမွဳ အလြန္ၾကီးမရွိၿခင္းစေသာ အားသာခ်က္မ်ားကို အမွီၿပဳ၍ေနထိုင္ၾကဆဲရွိၾကသည္။
ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ မိမိေနထိုင္ရာေဒသအေပၚတြင္ မိမိတို ့ၿဖစ္ခ်င္၊ လိုခ်င္၊ ရခ်င္သည့္စံႏွဳန္းမ်ားၿဖင့္တိုင္းတာေလ့ရွိၾကသည္။အဆိုးႏွင့္ အေကာင္းအၿမင္ႏွစ္မ်ိဳး
ရွိတတ္ၾကသည္။ေသခ်ာသည္မွာအဆိုးကိုခ်ည္းေၿပာသူႏွင့္ ေသခ်ာသည္မွာအဆိုးကိုခ်ည္းေၿပာသူႏွင့္
အေကာင္းသက္သက္ညႊန္းဆိုၾကသူအားလံုး လက္ရွိေနရာဌာနအသီးသီးတြင္ မိမိတို ့အတြက္ေကာင္းေသာ
အားသာခ်က္ မ်ားကိုရွာကာ ဘ၀တိုးတက္ေရး၊ မိသားစုဘ၀ၿမင့္မားေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္၊ လူ ့အဖဲြ ့အစည္း
အက်ိဳးထမ္းေဆာင္ေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။စင္ကာပူတြင္လည္း ထိုအတိုင္းပင္။
စင္ကာပူေရာက္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားတခ်ိဳ ့စင္ကာပူဧ။္ အားနည္းခ်က္၊ အဆိုးမ်ားအေၾကာင္း မည္မွ်ေၿပာဆိုေနကာမူ မိမိတို ့မူလလာေသာေနရာထက္ ေလာေလာဆယ္ အားသာခ်က္မ်ား ရွိေနေသးသည္ဟု ယူဆ၍သာ ဆက္လက္ ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။
မၾကာခဏဆိုသလို အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ စင္ကာပူရွိ ၿမန္မာအခ်ိဳ ့ဧ။္ ညည္းညူသံမ်ား
ၾကားေနရေသာ္လည္း သည့္ထက္ဖိအားမ်ားေသာေနရာမွ လာသူမ်ားၿဖစ္သည့္အၿပင္ မိမိတို ့ထက္
အေၿခအေနဆိုးေသာ ထိုင္း၊ မေလးရွားႏိုင္ငံတို ့မွ သနားစရာ၊ အဖိႏိွပ္၊ အႏိုင္က်င့္ခံ ၿမန္မာ
လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္ၾကည့္ၾကဖို ့လိုသည္။ တရား၀င္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ တရား၀င္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ သြားေရာက္သူၿမန္မာမ်ားပင္လွ်င္ထိုင္း၊ မေလးရဲမ်ားဧ။္ ေအာက္တန္းက်က် ဖိႏွိပ္မွဳေၾကာင့္
ဒုကၡေရာက္ရသူမ်ားဧ။္အေၾကာင္းမ်ား မၾကာခဏဆိုသလို ၾကားေနရသည္။ဤကဲ့သို ့အေၿခအေနမ်ားႏွင့္
ယွဥ္ရင္ စင္ကာပူေရာက္ၿမန္မာမ်ားအဖို ့မ်က္ေမွာက္ၾကံဳေတြ ့ေနရေသာ ၿပသာနာအခက္အခဲမ်ားကို အေကာင္းဆံုးနည္းၿဖင့္ေၿဖရွင္းႏိုင္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။
ပညာရပ္၀န္းတြင္ေနၾကသူၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား စင္ကာပူအပါအ၀င္ အၿခားႏိုင္ငံသားမ်ားထက္
ေခါင္းတလံုးၿမင့္ေနမွ ေတာ္ကာက်မည္။အလုပ္ခြင္အတြင္းရွိေနၾကေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္လည္း ထိုအတိုင္းပင္။ လုပ္ငန္းခြင္ အၾကီးအကဲ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏အၿမင္တြင္ ယဥ္ေက်းေသာ၊ သေဘာထားၾကီးေသာ၊ ရင့္က်က္ေသာ၊ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံရဲတဲ့ စိတ္ရွိေသာ၊ ရိုးသားေၿဖာင့္မတ္ေသာ၊ ေလးစားအပ္ေသာ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား
အၿဖစ္ရွိေစခ်င္သည္။ ထိုသို ့ဆိုရင္ သူတို ့တေတြ အထင္အၿမင္ေသး၍မရဟု ၿမင္ပါသည္။ အထင္အၿမင္ေသးသူ၊ ခြဲၿခားဆက္ဆံသူမ်ားတဖက္တည္းမွမၾကည့္ဘဲ တၿခားတဖက္တြင္လည္း ထိုကဲ့သို ့ အၾကည့္ခံ၊
အထင္ခံေလာက္သည့္ အေၿခအေနမ်ား ရွိမေနဖို ့လိုပါသည္။
ၾကီးၿပင္းက်င္လည္ခဲ့ရေသာ ေခတ္စနစ္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ား၏ ရိုက္ခက္မွဳေၾကာင့္လက္ရွိၾကဳံေတြ ့ေနရေသာ အခက္အခဲ၊ ၿပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုယ္ကလြဲ၍ က်န္အေၿခအေနအားလံုးအေပၚ
အၿပစ္ၿမင္ေသာ ရွဳေထာင့္မွသာ အကဲၿဖတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ကိုယ္ကိုတိုင္တြင္လည္းအားနည္းခ်က္၊
ခ်ိဳ ့ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိေနႏိုင္သည္ကို သတိၿပဳမိသူနည္းလွ၏။ ဘယ္အေၿခအေန၊ ဘယ္လိုေနရာမ်ိဳးတြင္မဆို အဆိုးခ်ည္း၊ အေကာင္းခ်ည္းရွိမေနတတ္။ အေကာင္းႏွင့္အဆိုး တြဲေနသည္မွာ ေလာကသဘာ၀ပင္ၿဖစ္သည္။အေကာင္းကိုသာ ယူ၍ အဆိုးကိုမလိုခ်င္၍မရ။ အေကာင္းမ်ားခံစားၿပီးရင္ေတာ့ ၾကံဳလာမည့္အဆိုးအခ်ိဳ ့ကိုလည္း ၾကံ့ၾကံ့ခိုင္ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရေပမည္။

အေရးအၾကီးဆံုးမွာ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဆိုပါက အထင္ေသး၍မရဟူေသာ မွတ္ခ်က္မ်ိဳးထြက္လာေစရန္ ကၽြန္ေတာ္တို ့ထံတြင္အရည္အခ်င္းမ်ားရွိေနဖို ့လိုပါသည္။ ႏိုင္ငံၾကီးသားမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာၿပဳမူ၊ ေနထိုင္၊ ေၿပာဆို လုပ္ကိုင္ၾကဖို ့လိုပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာအလုပ္ခြင္မ်ားက အသီးသီးသတ္မွတ္ထားေသာ စံမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီဖို ့လိုသည္။သို ့မဟုတ္ပါဘဲ ၾကက္ေခါင္းဆိတ္မခံၿဖစ္ေနၾကရင္ ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္သြားၿပီး
ငါးခံုးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလံုးပုပ္သြားႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံရပ္ၿခားေရာက္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနၿဖင့္
မိမိတို ့ႏိုင္ငံအတြက္ပို၍တာ၀န္ၾကီးသည္။အေၾကာင္းက ဘယ္ႏိုင္ငံေရာက္ေရာက္၊ ေရာက္သည့္ႏိုင္ငံ၊
ေတြ ့သည့္လူမ်ိဳးက မိမိအေပၚ မိမိနာမည္ႏွင့္ မိမိတစ္ဦးတည္းကိုသာၾကည့္မည္မဟုတ္။

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံကိုတြဲ၍ၾကည့္သည္။ကၽြန္ေတာ္တို ့ေတာ္လွ်င္ ၿမန္မာေတြေတာ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို ့ည့ံလွ်င္ ၿမန္မာေတြညံ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို ့စည္းကမ္းရွိလွ်င္ ၿမန္မာေတြ စည္းကမ္းရွိသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို ့ ပရမ္းပတာေနရင္၊ စည္းကမ္းမရွိရင္ ၿမန္မာေတြ စည္းကမ္းမဲ့သည္စသၿဖင့္ ကၽြန္ေတာ္
တို ့ေနာက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို ့ႏိုင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ပံုရိပ္က ထပ္ၾကပ္မကြာလိုက္ေနသည္။
ထို ့ေၾကာင့္ ၿမန္မာအမ်ားဆံုး ဆံုဆည္းရာ ပင္နဆူလာစည္းကမ္းမဲ့သူမ်ား၊ မင္းမဲ့ဆန္ဆန္ၿပဳမွဳေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ မ်ဥ္းက်ားမွမကူး၍ဖမ္းဆီးဒဏ္ရိုက္ခံရသူမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ကို
အေလးမထားေဟာင္ဖြာဖြာ စြာက်ယ္က်ယ္မိုဘိုင္းဖံုးေၿပာသူမ်ားႏွင့္ MRT အေပၚတြင္ လူထိုင္စရာေနရာ
မ်ားရွိပါလ်က္ႏွင့္ စင္ကာပူသားေရာ အၿခားႏိုင္ငံသားမ်ားပါလံုး၀မလုပ္သည့္ အမ်ားသူငွာေၿခနင္းဖက္တြင္ ေၿပပစ္လက္ပစ္ထိုင္ကာေတာင္စဥ္ေရမရ၊အရည္မရ အဖတ္မရစကားမ်ားေၿပာဆိုၿခင္း၊
(ဒီေနရာမွာေၿပာခ်င္တာက စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ားလည္း ထိုင္ၾကပါတယ္။စာေရးသူက မၾကံဳၿဖစ္လို ့
မၿမင္ခဲ့တာၿဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ သူတို ့ ထိုင္တိုင္း မထို္င္သင့္ပါဘူးဒီလုပ္ရပ္ဟာ သိကၡာက်ေစပါတယ္။ ႏိုင္ငံကိုခ်စ္ရင္ ႏိုင္ငံကိုေလးစားရင္ေရွာင္သင့္ပါတယ္။ ေကာင္းကင္ၿပာ )၊ ေခတ္မွီလွေသာ
အေနာက္ႏိုင္ငံသူမ်ား၊ စင္ကာပူသူမ်ားကိုအတုယူ၍ လွ်ပ္ေပၚေလာ္ရီေသာအ၀တ္အစားမ်ား၀တ္ဆင္ၿခင္း၊
ဘီယာေသာက္ၿခင္း၊ေဆးလိပ္ေသာက္ၿခင္းမ်ားမွာ ၿမင့္ၿမတ္ယဥ္ေက်းေသာၿမန္မာမိန္းခေလးမ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာကို က်ဆင္းေစပါသည္။(မူလစာမွာဒီအတိုင္းမဟုတ္ပါ၊ ေကာင္းကင္ၿပာ(ခ်စ္သူေလး) ၿဖည့္စြက္ထားသည္။)စသည္မ်ားကို လက္ေတြ ့ၿမင္ရ၊ၾကားရေသာအခါစိတ္မေကာင္းၿဖစ္မိသည္။

တလြဲဆံပင္ေကာင္းေနသူမ်ားကို
သနားစိတ္၀င္မိသည္။ေနာက္တဆင့္တက္၍ သူမ်ားႏိုင္ငံတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို ့ကိုယ္စား
ၿပဳေနေသာႏိုင္ငံ၏ဂုဏ္သိကၡာက်ေအာင္ၿပဳလုပ္ရေကာင္းလားဟု ေဒါမႏုႆၿဖစ္မိသည္။ဤစရိုက္အေတြးအေခၚ၊ အၿပဳအမူမ်ားကိုမၿပင္ႏိုင္ေသးသေရြ ့
ကၽြန္ေတာ္တို ့ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္၊ဘယ္ႏိုင္ငံေရာက္ေရာက္ အထင္အၿမင္ေသးခံေနရေပအံုးမည္။
ကၽြန္ေတာ္တို ့တေတြ တပါးႏိုင္ငံတြင္ အထင္အၿမင္ေသးခံေနရၿခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို ့တဦးခ်င္းအပါအ၀င္ကၽြန္ေတာ္တို ့တေတြကိုဤသို ့ၿဖစ္လာေစရန္ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၾသဇာသက္ေရာက္မွဳရွိသည့္ ကၽြန္ေတာ္တို ့ပတ္၀န္းက်င္အားလံုးႏွင့္ ဆိုင္သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို ့ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ တိုင္းႏိုင္ငံ အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုလံုး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲဖို ့ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို ့ေဗြေဆာ္ဦး လုပ္ရမည္မွာကၽြန္ေတာ္တို ့တဦးခ်င္းစီတြင္ႏိုင္ငံၾကီးသားမ်ား၏ ဂုဏ္အဂၤါႏွင့္ ညီညြတ္ေနဖို ့ပင္ၿဖစ္သည္။အၿပစ္တင္ အၿပစ္ေၿပာၿခင္းသည္မေကာင္း။ထိုေၾကာင့္ မည္သူကိုမွ အၿပစ္မတင္ပဲ ကိုယ္လုပ္ႏိုင္သည့္ေနရာမွ
စလုပ္ၾကဖို ့ေဆာ္ၾသလိုရင္ ကိုယ္တိုင္ေရာ အၿပစ္မတင္သူ၊ ႏိုင္ငံၾကီးသား ပီသရန္
လိုေနသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ။

( စာေရးသူ ေက်ာ္ဗဟိန္း၏The Voice (01-02-2010) တြင္ပါ၀င္ေသာေဆာင္းပါးအား ေကာင္းကင္ၿပာ အနည္းငယ္ၿပင္ဆင္၍ ကိုယ္တိုင္ ရိုက္ႏွိပ္၍ ကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္။ )

No comments: