" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Friday, August 6, 2010

လႊမ္းမိုးမွဳ မပါ တဲ့ စကားလံုး ဟာ ေအးခ်မ္းပါတယ္.

ရုပ္သတၱ၀ါအေန နွင့္ အားကိုးလိုလွ်င္ မိမိကိုယ္သာကိုးကြယ္ရာဧ။္ ..
စိတ္ဓါတ္အားနည္း ေန လို ့ အားကိုးခ်င္လွ်င္ ဓမၼတရား ကို သာကိုးကြယ္ရာဧ။္..

ေၿခာက္တိုင္းလည္း မေၾကာက္နွင့္၊
ေၿမွာက္တိုင္းလည္း မေၿမွာက္နွင့္၊
ခ်ီးမြမ္းတိုင္းလည္း မသာယာမိေစႏွင့္၊့္
ကဲ့ရဲ ့တို္္င္းလည္း ၀မ္းမနည္းနွင့္၊
ႏွိမ္တိုင္းလည္း အားမငယ္နွင့္၊

ေရာင့္ရဲၿခင္း(၃)မ်ိဳး
၁။ရတဲ့အတိုင္း ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ၿခင္း( ရွိတာေလး အတိုင္း ကိုလက္ခံ.ေရာင့္ရဲၿခင္း)
၂။မိမိစြမ္းနိဳင္သမ်ွ နွင့္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ၿခင္း(မၿပဳလုပ္နိဳင္ေပမဲ့ ၿပဳလုပ္နိဳင္သေလာက္ၿဖင့္ ေရာင့္ရဲႏုိင္ၿခင္း)
၃။မိမိနွင့္သင့္ေလ်ာက္သေလာက္ နွင့္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ၿခင္း(ၿပဳလုပ္နိဳင္ေသာ္လည္း.မၿပဳလုပ္သင့္ေသာေၾကာင့္ ဆင္ၿခင္၍ ေရ...

ခ်ီးမြမ္းျခင္း ႏွင့္ ေျမွာက္ပင့္ျခင္း
ခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္
မုဒိတာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ေျမႇာက္ပင့္ျခင္းသည္
ေလာဘေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

လူတေယာက္ ကို အမွန္တကယ္ေစတနာ နွင့္ ၿပဳၿပင္လို
လ်ွင္ .. အၿပစ္ဆို ၊ပုတ္ခ်ၿပီး ေၿပာဆိုၿခင္းထက္၊အမွား ကို ေသခ်ာစြာရွင္း
ၿပၿပီး အမွန္ ကိုေၿပာၿပ ၍ ေမတၱာထား လ်ွင္..နားေထာင္သူနွင့္ ဆိုဆံုးမ သူ
ႏွစ္ဦး လုံးအတြက္ ပို၍အက်ိဳးၿဖစ္ေစၿပီး မဂၤလာရွိေစ ပါသည္။

‎"သတိရွိမွ၊ အသိရွိမယ္၊ အသိရွိမွ၊ စိတ္အားရွိမယ္၊ "
စိတ္ အားရွိ ရင္ ဆံုးၿဖတ္သင့္ တာ ကို မွန္ကန္စြာဆံုးၿဖတ္ နိဳင္မယ္။

‎"မရွိတာထက္၊မသိတာခက္"တဲ့ "မသိတာထက္၊မသိခ်င္တာ" က ပိုဆိုးပါတယ္။"မသိခ်င္တာထက္၊ သိခ်င္ေယာင္ေဆာင္တာ" က ပုိ၍ပင္ခက္ပါတယ္တဲ့။

‎"တရား"ကို ေက်ာေပးေန၍ "အိပ္၊စား၊ကာမတဏွာ"
ကိုသာက်က္စားရုန္းကန္ေနေသာေသာလူသတၱ၀ါတို ့သည္ အထက္ေကာင္းကင္ ကို
ေလးဖက္ေထာက္၍ေက်ာေပးေနေသာသတၱ၀ါေတြ နွင့္ အတူတူပင္ၿဖစ္ေပသည။္

၀န္ခံဖို ့ေတာင္ ခက္ေန ရင္ ၿပဳၿပင္ဖို
့ေတာ့ေ၀းေနပါေသးသည္။ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ရပ္ ကို မ ခ်ီးက်ဴး
နိုင္ေသးလ်ွင္ ၿပဳလုပ္ ဖို ့ဆိုတာ ေ၀းေနပါေသးသည္။

No comments: