" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Friday, August 6, 2010

"ပဋိကတ္သံုးပံု"

ၿမတ္ဗုဒၶသာသနာ ေတာ္ၿမတ္ၾကီးဆိုတာ
၁။ သေဘာတရားကိုၿပသရာ ၿဖစ္တဲ့ သင္ယူေလ့ေလလာရတဲ့ ပရိယတၱိသာသနာ၊
၂။ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် လက္ေတြ ့က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရတဲ့ ပဋိပတၱိသာသနာ၊
၃။ မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္ တရားမွန္ ကိုဧကန္ ထိုးထြင္းသိၿမင္ ရတဲ့ ပဋိေ၀ဓ သာသနာ ဆိုတဲ့ သာသနာေတာ္ၿမတ္ သံုးရပ္ တို့ၿဖစ္ၾကပါတယ္။

အဲဒီ သာသနာ ေတာ္ သံုးရပ္ မွာ "ပရိယတၱိသာသနာ" ဆိုတာကေတာ့..
၁။ ရဟန္း က်င့္၀တ္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ၀တ္နည္းတရား ေတာ္၊
၂။ သမထ၊ ၀ိပႆနာ က်င့္ထံုးက်င့္နည္း ဆိုင္ရာ သုတၱန္တရားေတာ္၊
၃။ နာမ္ ၊ရုပ္ တရားတို ့ရဲ ့ သဘာ၀ပိုင္းဆိုင္ရာ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ တို ့ၿဖစ္ၾကပါတယ္။
ထို ့ေၾကာင့္ ၀တ္နည္း၊ သုတၱန္၊ အဘိဓမၼာ ရယ္လို ့သံုးပိုင္း ရွိၾကပါတယ္. ဒါကိုပင္ "ပဋိကတ္သံုးပံု" ရယ္ လို့ေခၚဆိုၿခင္းၿဖစ္ၾကပါတယ္။
ေမတၱာၿဖင့္

No comments: