" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Tuesday, September 7, 2010

ေယာက်္ားတံခြန္ ၊ လူရည္ခၽြန္က ။
ေကာင္းကင္တမြတ္ ၊ ႀကယ္ကိုဆြတ္လည္း ၊
မလြတ္စတမ္း ၊ ရျမဲလမ္းတည္း ။

ဘုရားရွင္တို႔ ပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏။
သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္းသည္ ခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏။
သံဃာ၏ ညီညြတ္ျခင္းသည္ ခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏။
စိတ္ဓာတ္ညီညြတ္သူတို႔၏ အက်င့္သည္ ခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏။
(ဓမၼပဒ၊ ဗုဒၶ၀ဂ္၊ သမၺဟုလဘိကၡဳ၀တၳဳ)

သံေခ်းသည္ သံမွာပင္ျဖစ္လာ၍ သံေခ်းတက္ျပီးလွ်င္ ထိုသံကိုပင္ ျပန္၍ စားသကဲ့သို႔
ဤအတူ မေကာင္းမႈ၌ လြန္က်ဴး၍ က်င့္ေသာသူကို မိမိက်င့္ၾကံမႈ မေကာင္းမႈကပင္လွ်င္
ဒုဂၢတိဘ၀သို႔ ေဆာင္ပို႔ကုန္၏။
(ဓမၼပဒ၊ မလ၀ဂ္၊ တိႆေတၳရ၀တၳဳ)

* သည္းခံ သနား၊ ၀မ္းေျမာက္ျငား၊ ပြားမ်ား ေမတၱာျခံဳ။
* သူ႔ကိုေစာင့္ေရွာက္၊ ကိုယ့္ဂုဏ္ေျမာက္၊ ပေပ်ာက္ေဘးရန္ ကိုယ့္မွာလံု။
* သူေတာ္သူျမတ္၊ ဤ ၄-ရပ္၊ မခၽြတ္ က်င့္ပါကုန္။
(တိပိဋကဓရ ေယာ-ဆရာေတာ္)

ေလာကီလူသား၊ လူအမ်ားတြင္၊ လွည့္ဖ်ားလိမ္လည္၊ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္၊ က်င့္ပ်က္သသူ၊ လြန္ေပါထူ၍၊ ေတြးယူတြက္ဆ၊ ေျပာသမွ်ကို၊ မုခ်အမွန္၊ ျဖစ္ေလတန္ဟု၊ ဧကန္မမွတ္၊ မယံုအပ္ေပ၊ ယံုမိေခ်က၊ ပ်က္ေၾကြဥစၥာ၊ ဒုကၡျဖာသည္၊ မကြာသတိ ရွိေစတည္း။
( တကၠသိုလ္ တင္ေအး )

ဤလူ႔ေလာက၊ ျဖစ္ရေပသား၊ မ်ားေထြသတၱာ၊ ေ၀ေနယ်ာကို၊
ကံသာလွ်င္စိုး၊ ကံသာမိုး၏၊ အက်ိဳးအျပစ္၊ ကံေၾကာင့္ျဖစ္၏၊
ယုတ္ညစ္မျပဳ၊ သူေတာ္မႈကို၊ ဂရုထင္ထင္၊ က်င့္ခဲ့လွ်င္မူ၊ ခုတြင္ဘ၀၊ စံစားရလိမ့္၊
ေရွးကကုသိုလ္၊ သူ႔ထက္ပိုလွ်င္၊ အလိုအေလ်ာက္၊ သူ႔ထံေမွာက္မွ၊ ကူးေရာက္ေမ်ာလာ၊ ၾကက္ဟင္းလ်ာသို႔၊ မွန္စြာမယြင္း၊ ေကာင္းက်ိဳးခင္းသည္၊ ျဖစ္ျခင္းေလာက-စဥ္လ...ာတည္း။
( တကၠသိုလ္တင္ေအး )

တစ္ေန႔သံုးခါ၊ အိုးတစ္ရာျဖင့္၊
ခ်က္ကာထမင္း၊ ေကၽြးလွဴျခင္းထက္၊ မယြင္းစင္စစ္၊ ႏို႔တစ္ညွစ္စာ၊
ႀကိမ္သံုးခါမွ်၊ ေမတၱာပြားမ်ား၊ က်ိဳးႀကီးမားသည္၊ ဘုရားျမတ္စြာ
မိန္႔ခြန္းတည္း။
(မဟာစည္ဆရာေတာ္)

ညည္းညဴမရိွ၊ ျမဲဂတိႏွင့္၊
သတိမေမ့၊ ခ်ိန္ေန႔သိျပန္၊ မ်က္လန္ေၾကာဆြဲ၊ မရွိဘဲႏွင့္၊ ေသလည္းမေတာင့္တင္း၊
ပုပ္န႔ံကင္းသည္၊ က်ိဳးရင္း၀ိပႆနာ တန္ခိုးတည္း။
(ေတာ္ကူးဆရာေတာ္)

သူတစ္ပါး ေကာင္းတာ မေကာင္းတာကို ေ၀ဖန္ေနရမယ့္အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး၊
ကုိယ္ေကာင္းေအာင္ပဲ ေနရမယ့္အခ်ိန္ ျဖစ္ေနပါၿပီ၊ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့
ေသဖို႔က တျဖည္းျဖည္း နီးလာၿပီေလ။
(ရေ၀ႏြယ္-အင္းမ)

ျဖစ္ပ်က္ႏွစ္ျဖာ၊ မျမင္ပါဘဲ၊
တစ္ရာအသက္၊ ရွည္သည္ထက္လည္း၊ ျဖစ္ပ်က္ႏွစ္တန္၊ ရုပ္ႏွင့္နာမ္ကို၊
အမွန္ျမင္လ်က္၊ ဉာဏ္စဥ္တက္၍၊ တစ္ရက္တာမွ်၊ သက္ရွည္ရေသာ္၊ ေလာကလူ႔ရြာ၊
ေကာင္းျမတ္သာသည္၊ ျမတ္စြာဗုဒၶ မိန္႔ခြန္းတည္း။
(မဟာစည္ဆရာေတာ္)

ဘ၀ခရီး လမ္းမႀကီးကို
အသီးသီးသူငါ ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၀ယ္
ေမာရွာပန္းရွာ မ်ားလွစြာကို
စာနာေဖးမ ကူညီၾကသည္
ပရဟိတ ျမတ္အလွတည့္
...ျပဳၾကပုဂၢိဳလ္ မ်ားထိုထို၏
ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ အစုစုကို
သာဓုႀကိမ္ႀကိမ္ ေခၚမိတကား။
( မင္းယုေ၀ )

ဇရာဖက္ႏွင္
ရြယ္လြန္ေရြ႔လ်ား ေန႔မ်ားကုန္ရင္း
ေသျခင္းတရား တံခါးေခါက္လာ
ငါေတြေ၀ရင္း လက္တြင္းဗလာ
ဘာယူသြားမလဲ ေတြးေနဆဲ။
( ေရႊညာခိုင္စိုး )

No comments: