" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Thursday, September 16, 2010

EPC

ENGINEERING
1. CARRYING OUT DETAILED DESIGN AND CALCULATIONS
2. THE PREPARATION OF P & IDs, PLOT PLAN AND ALL CONSTRUCTION DRAWINGS
3. MATERIAL SPECIFICATION, DATA SHEET AND REQUISITION OF ALL MATERIALS, EQUIPMENT AND OTHER ITEMS TO BE SUPPLIED
4. PERFORM HYDRAULIC CALCULATIONS
5. TECHNICAL EVALUATION OF QUOTATIONS
6. APPROVAL OF VENDOR’S DOCUMENTS
PROCUREMENT
1. SUPPLY OF MATERIALS, EQUIPMENT AND SPARE PARTS FOR COMMISSIONING AND START UP, INCLUSIVE OF CONSUMABLE FOR COMMISSIONING AND TESTING (Eg FUEL, LUBRICANTS etc) before VTS’ APPROVAL
2. THREE SETS OF INSTALLATION, OPERATIONAL AND MAINTENANCE INSTRUCTION MANUAL IN ENGLISH LANGUAGE FOR ALL EQUIPMENT SHALL BE PROVIDED TO VTS
CONSTRUCTION
1. PROVIDE ALL MAJOR CONSTRUCTION TOOLS, EQUIPMENTS AND CONSUMABLE
2. TEMPORARY OFFICES, WAREHOUSING AND OTHER FACILITIES REQUIRED
3. REMOVAL OF TEMPORARY FACILITIES INCLUDING CLEAN UP OF THE SITE
4. ESTIMENT MANPOWER REQUIREMENTS BY CRAFTS SHOWING PERIOD OF BUILD-UP, PEAK AND RUNDOWN AND PLANS TO MAINTAIN THESE ESTIMATES CURRENT BY PERIODIC UPDATING
5. FIELD QUALITY CONTROL INCLUDING TESTING AND INSPECTION
6. CONSTRUCTION MANAGEMENT
7. CLEANUP AND DISPOSAL OF ALL WASTE, PACKING MATERIALS etc ON A REGULAR BASIS TO MAINTAIN A CLEANUP WORK SITE AND STORAGE AREAS
8. DISMANTLING AND REMOVING ALL PLANTS AND EQUIPMENT FROM THE SITE ON SATISFACTORY COMPLETION OF THE SITE
9. ADVISE AND ASSIST VTS WHEN ANY INSPECTION BY THE GOVERNMENT AUTHORITY OF TEST OF FIELD INSTALLATIONS IS REQUIRED

No comments: