" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Monday, September 27, 2010

Waihnin Pwint Thon Speaks for Burma

5 comments:

Aung said...

I hate her that she is acutally giving the wrong impression of our country. I agree, there are things not it order but not as much as she said. She is actually making low profile of our country's image.
Hi Lady, please try to focus the solution not the problem.

Anonymous said...

Bravo!

Kyaw said...

Hi Aung, what if your dad is in that situation?

myominn said...

She voice the real impression and image of Burma.It is far more than her personal concern.

Anonymous said...

She spoke her mind that is great.
Speak well in front of mass is another special ability of her.

She is more or less like DASSK.

Bravo. Keep it up