" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Friday, October 22, 2010

စိတ္ေလွ်ာ့ အေၾကာေလွ်ာ့ေသာ နည္းျဖင့္

copy from http://www.apymt.com/2010/10/blog-post_21.html

ခႏၶာကုိယ္ တစ္ေနရာရာမွာ နာက်င္မႈ ရွိေနလွ်င္ တံု႔ျပန္မႈအျဖစ္ တစ္ေနရာရာမွာ တင္းမာမႈ ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည့္ သေဘာရွိ၏။ အခါအားေလ်ာ္စြာ (အခ်ိန္ကို ပိုင္းျခား၍) ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုးကို အပိုင္းလိုက္ အပိုင္းလိုက္ အေၾကာေလွ်ာ့၍ အပန္းေျပေအာင္ ေလ့က်င့္သင့္သည္။ ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ အလိုမက်ေသာ၊ မႏွစ္ၿမိဳ႕ခဲ့ေသာ အာရံု အထိအေတြ႔မ်ားကို တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ တင္းမာမႈမ်ား စုခဲေနတတ္သည္။ ထိုစုေဆာင္းထားေသာ (စုခဲေနေသာ) တင္းမာမႈမ်ားကို စိတ္ေလွ်ာ့ အေၾကာေလွ်ာ့ေသာ နည္းျဖင့္ ေပ်ာက္သြားေအာင္ လုပ္သင့္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ၿပီးေနာက္ တရားျပန္ထိုင္ၿပီး ျဖစ္ပ်က္အစဥ္ကို ရွဳမွတ္လွ်င္ ပို၍ လြယ္ကူပါသည္။

တစ္နာရီလံုးလံုး မိမိ၏ ထိုင္ေနေသာပံုစံကို လံုး၀ အေျပာင္းအလဲ မျပဳဘဲ ထိုင္မည္ဟု ၾကံစည္လွ်င္ အဓိ႒ာန္တင္ၿပီး ထိုင္ပါ။ ဤအဓိ႒ာန္ ျပဳမႈသည္ နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ စိတ္၏ အင္အားမ်ားကို တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ၀ီရိယႏွင့္ သမၼပဓာန္လံု႔လ အလြန္ အားေကာင္းလာရကား ခႏၶာကိုယ္မွာလည္း အလြန္ၿငိမ္သက္မႈ ေလးနက္အားေကာင္းလ်က္ ရွိသည့္အတြက္ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ သမာဓိႏွင့္ သတိပ႒ာန္တရားလည္း အားသန္လာေပ ေတာ့၏။

အမ်ားအားျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္သည္ သက္ေတာင့္သက္သာ မရွိမႈ၊ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ ေ၀ဒနာ အနည္းငယ္ ခံစားရလွ်င္ အနည္းငယ္ အေနအထိုင္ ပံုစံေျပာင္းၿပီး (ဣရိယာပုတ္ကို ျပင္ၿပီး) သက္သာေအာင္ ေနေလ့ရွိ၏။ ထိုကဲ့သို႔ သက္ေတာင့္သက္သာ မရွိလွ်င္ ဣရိယာပုတ္ကို ျပင္ၿပီး ေနေလ့ရွိေသာ အျဖစ္ကို အမွတ္မထင္ မသိမသာ ျပဳလ်က္သာ ေနခဲ့ၾက၏။ အထိုင္အေန မသက္မသာ အနည္းငယ္ ျဖစ္လာသည္ႏွင့္ အမွတ္တမ့ဲ အေနအထိုင္ကို ျပင္လိုက္ၾက၏။ တစ္နာရီလံုးလံုး အေနအထိုင္ (ဣရိယာပုတ္) မေျပာင္းဘူးဟု အဓိ႒ာန္ ျပဳလိုက္ေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မႏွစ္သက္ဖြယ္ ေ၀ဒနာမ်ားကို လိုက္၍ တံု႔ျပန္ကာ ဣရိယာပုတ္ကို ျပဳျပင္ေနခဲ့ျခင္း သေဘာကို အမွတ္မဲ့ အမႈမဲ့ေန၍ မရေတာ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ အဓိ႒ာန္ကို နာရီတိုးၿပီး ထိုင္ႏိုင္သည္။ တစ္နာရီ အဓိ႒ာန္ကို ခက္ခက္ခဲခဲ မထိုင္ရေတာ့ဘူး၊ ထိုင္ရတာ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိသြားၿပီ၊ အေနအထိုင္ က်သြားၿပီဆိုလွ်င္ ေနာက္ပိုင္း၌ တရားထုိင္ေသာ အခ်ိန္တိုင္းမွာ အဓိ႒ာန္ျဖင့္ ထိုင္ႏိုင္သြားပါေတာ့သည္။

သမာဓိ တိုးပြားလာသည္ႏွင့္ အမွ် စိတ္သည္ တစ္ခါတစ္ရံ၀ယ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ အိပ္မက္ မက္ေနသလိုလို အေျခအေနတစ္ခုသို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားတတ္ ပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းကို စိတ္နစ္ျခင္း (နစ္ေမ်ာေသာစိတ္ sinking mind) ဟု ေခၚပါသည္။ ထိုအဆင့္သို႔ ေရာက္ၿပီဆိုလွ်င္ သင္သည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ တရားထိုင္ႏိုင္ၿပီ။ သတိကိုေတာ့ လက္လြတ္မသြား ပါေစႏွင့္။ အစဥ္ ႏိုးၾကားေသာစိတ္ ရွိေနပါေစ။ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း အိပ္မက္ မက္ေနသလို ခံစားရေသာ စိတ္အေျခအေနသို႔ ေရာက္သြားေသာအခါ သတိကို ပိုၿပီး ထက္ျမက္ေနေအာင္ အားထုတ္ပါ။ ထိုအခါ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ် ကိစၥ အ၀၀ကို ေကာင္းစြာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိေနပါလိမ့္မည္။ ထိုနည္းျဖင့္ ဉာဏ္သည္ တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ စိတ္ထဲမွာ ေပၚလာလိုက္ ေပ်ာက္သြားလိုက္ ျဖစ္ေနေသာ အေတြးစဥ္ကို လည္းေကာင္း၊ အာရံုမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ၀င္လိုက္ထြက္လိုက္ ျဖစ္ေနေသာ ၀င္သက္ ထြက္သက္ ေလကိုလည္းေကာင္း၊ စိတ္အေျခအေန အားလံုးကိုလည္းေကာင္း ထိေတြ႔ခံစား သိျမင္ေနရပါသည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္ကို လံုးလံုးလြတ္သြားေသာ စ်ာဥ္၌ တည္ေနေအာင္ လႊတ္မထားပါႏွင့္။ တရားအထိုင္ သိပ္ၾကာလာလွ်င္ စိတ္နစ္မႈ (စ်ာဥ္) မၾကာမၾကာ ျဖစ္တတ္သည္။ သတိ မလစ္ပါေစႏွင့္။ သတိကို ျမဲေနပါေစ။ သတိပ႒ာန္သည္ ဉာဏ္ပညာ ျဖစ္မႈ၏ အေျခခံ ျဖစ္ပါသည္။ သတိကို ျမဲေစလ်က္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ေနျခင္းျဖင့္ ေနပါ။

-----------------------------------------------

ဆရာဦးဆန္းလြင္နွင့္ ဆရာဦးဟန္ေဌးတို႔ ဘာသာျပန္ဆုိေသာ ဂိုးလ္စတိန္း၏ ကိုယ္ေတြ႔၀ိပႆနာ မွ..

-----------------------------------------------

စိတ္ေလွ်ာ့ အပန္းေျဖမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက၏ တရားတစ္ပုဒ္ႏွင့္ စ်ာဥ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ဆရာေတာ္ အရွင္ေဇယ်ပ႑ိတ (ပိုင္းေလာ့ ဆရာေတာ္ဘုရား) ၏ တရားတစ္ပုဒ္ တို႔ကိုလည္း ပူးတြဲ နာယူ ၾကည္ညိဳႏိုင္ရန္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ..။

၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရား - ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက (mediafire မွာ ေဒါင္းလို႔မရရင္ ifile.it မွာ ေဒါင္းပါ။)

http://www.mediafire.com/?6z301yhn2y6ghpk

http://ifile.it/r49lctm


၂။ စ်ာဥ္ကို အရွဳခံထား၍ ရွဳမွတ္ပံု - ပိုင္းေလာ့ ဆရာေတာ္ဘုရား

http://www.mediafire.com/?jd530vkssvl1sux

http://ifile.it/o64v9xg


ေလးစားစြာျဖင့္
ဖိုးသား

No comments: