" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Saturday, November 6, 2010

ခ်မ္းသာေၾကာင္းမ်ား

ကိစၥေပၚလာရင္ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းေတြဟာ ခ်မ္းသာေၾကာင္းပဲ။
ရသမွ်နဲ႔ ေရာင့္ရဲတာဟာ ခ်မ္းသာေၾကာင္းပဲ။
ေသခါနီးမွာ ေကာင္းမႈဟာ ခ်မ္းသာေၾကာင္းပဲ။
...ဆင္းရဲအားလံုးကို ပယ္တဲ့ အရဟတၱဖိုလ္ဟာ ခ်မ္းသာေၾကာင္းပဲ။
မိဘေတြကို ျပဳစုတာနဲ႔ ဘုရားပေစၥကဗုဒၶါ ဘုရားတပည့္ေတြကို ပစၥည္းေလးပါးနဲ႔ ေထာက္ပံ႔တာဟာ ခ်မ္းသာေၾကာင္းပဲ။
အိုတဲ့အထိ ခ်မ္းသာေၾကာင္းက သီလ၊
စြဲျမဲစြာတည္ရင္ ခ်မ္းသာေၾကာင္းက သဒၶါ၊
ပညာရတာဟာ ခ်မ္းသာေၾကာင္းပဲ။
မေကာင္းမႈေတြကို မလုပ္တာဟာ ခ်မ္းသာေၾကာင္းပဲ။
...
ဓမၼပဒ-ပါဠိ ၆၀-၆၁

No comments: