" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Saturday, November 6, 2010

အတတ္ပညာမရွိသူသည္ ဥစၥာမရႏိုင္၊

ပ်င္းေသာသူသည္ ပညာမရႏိုင္၊
အတတ္ပညာမရွိသူသည္ ဥစၥာမရႏိုင္၊
ဥစၥာမရွိသူသည္ မိတ္ေဆြမရႏိုင္၊
မိတ္ေဆြမရွိသူသည္ ခ်မ္းသာသုခ မရႏိုင္၊
ခ်မ္းသာသုခ မရွိသူသည္ ကုသိုလ္မရႏိုင္၊
ကုသိုလ္မရွိသူသည္ နိဗၺာန္ မရႏိုင္-
(ေလာကနီတိပ်ိဳ႔)

အခ်ိန္တိုင္းဟာ၊ တႀကိမ္သာ၊ ႏွစ္ခါ မေပးေခ်။
မသံုးတတ္မူ၊ ျဖဳန္းေလသူ၊ အပူတိုး၍ေန။
သံုးႏိုင္သူကား၊ ျပံဳးႏိုင္ျငား၊ စြမ္းအားတိုး၍ ေအးျမေပ။
အခ်ိန္တိုင္းသိ၊ စြမ္းအားရွိ၊ သတိျမဲေအာင္ ႀကိဳးစားေလ။
...အခ်ိန္ကိုထိန္း၊ အပူျငိမ္း၊ တြက္ကိန္းကိုက္ၾကေစ။
အခ်ိန္တန္ဖိုး၊ လူ႔တန္ခိုး၊ ေကာင္းက်ိဳးစည္ပင္ေစ။
( ဦးသန္းထြန္း ပါေမာကၡ-ျငိမ္း)

No comments: