" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Sunday, November 28, 2010

ဒီလုိအလုပ္မ်ိဳးကုိ ဆက္လုပ္ပါ။

ကုိယ္လုပ္လုိက္တဲ့ အလုပ္ဟာ ျပန္ေတြးလုိက္တုိင္း ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစမယ္ ေနာင္တ မရေစဘူးဆုိရင္ ဒီလုိအလုပ္မ်ိဳးကုိ ဆက္လုပ္ပါ။

ေရွးကျပဴဖူးေသာကံမေကာင္းရွာလို႔ ဒုကၡိတျဖစ္ရျပီး လုပ္မစားႏိုင္ေသာ မသန္စြမ္းသူေတြ၊ ပ႗ိရူပေဒသ အမီွမရလို႔ ငယ္စဥ္က ပညာသင္ခြင့္ေကာင္းေကာင္းမရၾကလို႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ခက္ခဲျပီး ဆင္းရဲေနၾကေသာ မရွိဆင္းရဲသားမ်ား ကို လွဴဒါန္းရတာဟာ ေလာကၾကီးကိုဟန္ခ်က္ညီေအာင္၊ မွ်တေအာင္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။

အမ်ားအက်ိဳးရြက္သယ္ပိုးကခႏိုးခနဲ႕ ဆိုကဲ့ရဲ႕လည္းမဖဲ့မေစာင္း ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္းကိုစိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္ ေရွ႕ရွဴႏွင္ေလာ့...
(ေရႊဟသၤာဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး)

ကိုယ့္ဘ၀ရဲ႕ ပူေလာင္မႈ၊
ေအးခ်မ္းမႈကို စိတ္ကပဲဖန္တီးတယ္။
စိတ္ပူေလာင္ရင္ ဘ၀ပူေလာင္တယ္။
စိတ္ေအးခ်မ္းရင္ ဘ၀ေအးခ်မ္းတယ္။
(အရွင္ဆႏၵာဓိက)

အသက္ဂုဏ္၀ါ၊ ကိုယ့္ထက္ႀကီးက
ဆည္းကပ္ ခစား၊ ႐ုိေသေလ။
မာနတံခြန္၊ ဂုဏ္မႂကြႏွင့္
ကိုယ့္ကိုႏိွမ့္ခ်၊ အျမဲေန။
ေလာဘအပို၊ လိုမလိုက္နဲ႔
...ကိုယ့္ထိုက္တာနဲ႔၊ ေက်နပ္ေလ။
ကိုယ့္ေပၚျပဳဖူး၊ သူ႔ေက်းဇူး
အထူးသိတတ္ေစ။
ေကာင္းက်ဳိးဆင့္ပြား၊ ျမတ္တရား
နာၾကားမျပတ္ေပ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမာၻ႔မဂၤလာေတြ။

No comments: