" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Sunday, November 28, 2010

ရုပ္နာမ္ သဘာ၀ကို သဘာ၀မွ်သာဟု

မိမိကိန္းရာ၊ သတၱ၀ါကို
ဗ်ာပါလိႈက္ဆူ၊
ပူေလာင္ေစတတ္၊ ႏွိပ္စက္တတ္၍
ထပ္ထပ္ညစ္ေပ၊ ျပဳတတ္ေလ
ဆယ္ေထြ ကိေလသာ။
(ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ဘုရား )

ရုပ္နာမ္ သဘာ၀ကို သဘာ၀မွ်သာဟု အမွန္အတိုင္း ပိုင္းပိုင္းျခားျခား သိရမည္။
သိေအာင္ ရွဳရမည္။
ရွဳမွ တည္ၿငိမ္သည္။
တည္ၿငိမ္မွ သိသည္။
သိမွ ကိေလသာၿငိမ္းသည္။
ကိေလသာၿငိမ္းမွ ဆင္းရဲၿငိမ္းသည္။
ဆင္းရဲၿငိမ္းမွ ခ်မ္းသာရသည္။
(ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ဘုရား )

ခႏၶာကိုယ္မွာ ျဖစ္သမွ်၊
စိတ္မွာျဖစ္သမွ် သေဘာေတြကို
ျဖစ္ေန ရွိေနတဲ့အတိုင္း သတိနဲ႔ ေစာင့္ရွဳ၊
အဲဒါ သတိပ႒ာန္ ၀ိပႆနာပဲ။
အဲဒါ မဂၢင္ရွစ္တန္ အက်င့္မွန္ပဲ။
အဲဒါ မဇၥ်ိမ ပဋိပဒါ အလယ္လမ္း အက်င့္ပဲ။
အဲဒါ သိကၡာသံုးပါး အက်င့္တရားပဲ။ ။
(ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ဘုရား )

No comments: