" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Sunday, November 28, 2010

မိမိေသရမည္ကို မၾကာမၾကာ ႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္ေပးျခင္း အားျဖင့္…

မိမိေသရမည္ကို မၾကာမၾကာ ႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္ေပးျခင္း အားျဖင့္… စိတ္ဓာတ္ကို ပံုမွန္ျဖစ္ေစသည္။ အျမင္မွန္ကန္ေစသည္။ မာန္မာနေလ်ာ့နည္းေစသည္။ လူတုိင္းကို မိမိက တန္းတူဆက္ဆံသည္။ ခင္မင္သူတုိးပြားေစသည္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ ပ်က္စီးမႈမ်ိဳးစံုႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အခါ စိတ္တုန္လႈပ္မႈ၊ ေၾကာက္လန္႔မႈ၊ စိုးရိမ္ေသာက ျဖစ္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

No comments: