" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Sunday, November 28, 2010

ကိေလသာ ၁၀-ပါး

ကိေလသာ ၁၀-ပါး
ကိေလသာဟူသည္မွာ သတၱဝါတို႔ကို ညႇင္းဆဲႏွိပ္စက္ ညစ္ႏြမ္းပင္ပန္းေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္သည့္ အကုသိုလ္ တရားဆိုးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကိေလသာတရားတို႔သည္-

၁) ေလာဘ= လိုခ်င္တပ္မက္မႈ
၂) ေဒါသ= ၾကမ္းတမ္းျပစ္မွားမႈ
၃) ေမာဟ= အမွန္မသိျမင္ မိုက္မဲမႈ
၄) မာန= ေထာင္လႊားတတ္ႂကြမႈ
၅) ဒိ႒ိ= အထင္အျမင္ အယူအဆ လြဲမွားမႈ
၆) ဝိစိကိစၧာ= အမွန္မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပဲ ယံုမွားမႈ
၇) ထိန= ပ်င္းရိ ထိုင္းမိႈင္းေလးလံမႈ
၈) ဥဒၶစၥ= မၿငိမ္မသက္ လႈပ္ရွားပ်ံ႕လြင့္မႈ
၉) အဟိရိက= မေကာင္းမႈျပဳရန္ မရွက္မႈ
၁၀) အေနာတၱပၸ= မေကာင္းမႈျဖစ္မွာ မေၾကာက္မႈ-
ဟူ၍ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ၁၀-ပါးရွိသည္။

No comments: