" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Sunday, April 3, 2011

ဓုတင္ဆရာေတာ္ - ေလးနက္လွေသာ ၾသ၀ါဒေတာ္။ ။

သိ - ဆိုတာ အေၾကာင္းအက်ိဳး ၊ အေကာင္း အဆိုးကို ႏွိဳင္းခ်ိန္သိရွိရမယ္ ။
ရဲ - ဆိုတာက မွန္ကန္အက်ိဳးရွိတဲ့စကားမ်ိဳးကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံံ့ ေျပာဆိုရမယ္ ။
ေျပ - ဆိုတာက ေျပေျပျပစ္ျပစ္ ခ်ိဳခ်ိဳသာသာ သူတစ္ပါး နား၀င္ေအာင္ ေျပာဆိုရမယ္ ။

ေလာကညဴ - ေလာကအေၾကာင္းသိရမယ္ ။

ေခတၱညဴ - ေခတ္ကာလအေၾကာင္းသိရမယ္ ။

ေဒသညဴ - ေနရာေဒသအေၾကာင္းသိရမယ္ ။

ကာလညဴ - အခ်ိန္အခါကိုသိရမယ္ ။

ဌာနညဴ - ေနရာဌာနအေၾကာင္းသိရမယ္ ။

ဓမၼညဴ - တရားနည္းလမ္းက်သိရမယ္ ။

ပုဂၢလညဴ - ပုဂၢိဳလ္အေၾကာင္းသိရမယ္ ။


ဖန္ - ဆိုတာက ဖန္တီးလုပ္ၾကံျပီး ေျပာတဲ့စကားမ်ိဳး ၊
ေျမ - ဆိုတာက ေျမခံရေလာက္ေအာင္ က်ိန္တြယ္ေျပာတဲ့ စကားမ်ိဳး ၊
ေၾကြ - ဆိုတာက အထိမခံ ေၾကြပန္းကန္ဆိုသလို ဆက္ဆက္ထိမခံ ႏႈတ္ခမ္းတလန္ ပန္းတလန္စကားမ်ိဳး ေကာ္ - ဆိုတာက ေကာ္ကပ္ျပီး ငါ့စကားႏြားရေျပာတဲ့စကားမ်ိဳး ၊
ေက်ာက္ - ဆိုတာက ေၾကာက္ကန္ကန္ျပီး ႏႈတ္လွန္ထိုးေျပာစကားမ်ိဳးေတြကို မေျပာမိေစနဲ႔ ။ ဘယ္ေတာ့မွ ဘုန္းမၾကီး ကံမေကာင္းဘူး ။
သံ - ဆိုတာ တစ္ယူသန္ ၊ တေဇာက္ကန္း ၊ ကပ္တီးကပ္ဖဲ့ေျပာတာမ်ိဳး ၊
သြပ္ - ဆိုတာက ေပါ့သြပ္သြပ္ ရူးႏွမ္းႏွမ္း ေပါက္ပန္းေလးဆယ္ေျပာတဲ့စကားမ်ိဳး ၊
ဒါန္ - ဆိုတာက ေမာက္ေမာက္မာမာ ခက္ခက္ထန္ထန္ ရိုင္းရိုင္းပ်ပ်နဲ႔ ဒဏ္သင့္ေလာက္တဲ့စကားမ်ိဳး ၊
ခဲ - ဆိုတာက ေစာင္မဲနရြဲ အံခဲျပီး မထီမဲ့ျမင္ေျပာတဲ့စကားမ်ိဳး ၊
ၾကီး - ဆိုတာက ဘ၀င္ျမင့္ မာန္မာနေထာင္လႊားျပီး ေလၾကီးမိုးၾကီးေျပာတဲ့စကားမ်ိဳးေတြကို ေရွာင္ၾကရမယ္ ။

No comments: