" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Sunday, May 22, 2011

အစာမေၾကေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္

အာလူးေဖ်ာ္ရည္ကို ေန႔စဥ္ ေသာက္သံုးျခင္းအားျဖင့္ အစာမေၾက ေရာဂါကုိ သက္သာေပ်ာက္ကင္း ေစႏိုင္သည္ဟု ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈ အသစ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အာလူးေဖ်ာ္ရည္ ရက္သတၱပတ္ၾကာ ေသာက္သံုးၿပီးေနာက္ နာတာရွည္ အစာမေၾက ေရာဂါခံစားေနရသူ ဆယ္ဦးတြင္ ရွစ္ဦးမွာ အက်ဳိးေက်းဇူး ခံစားရေၾကာင္း သိရသည္။

ေလ့လာဆန္းစစ္သူတို႔က အစာမေၾကေရာဂါ ခံစားေနရသူ ၄၀အား အာလူးေဖ်ာ္ရည္ ၁၀၀မီလီလီတာ ကို နံနက္စာ မစားမီတစ္ဝက္ႏွင့္ ညအိပ္ရာမဝင္မီ တစ္ဝက္ ေသာက္သံုးေစခဲ့ရာ လူနာသံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ တုိးတက္မႈ ရွိလာၿပီး ထက္ဝက္ခန္႔ အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားရကာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀မွာ လံုးဝသက္သာ ေပ်ာက္ကင္း ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ယင္းသည္ အာလူးတြင္ပါဝင္ေသာ အယ္ကာလိြဳက္ ျဒပ္ေပါင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဂ်ာမနီႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် တကၠသိုလ္မ်ားမွ သုေတသနအဖြဲ႕ကေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Internet

ေမမြန္ေက်ာ္

No comments: