" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Sunday, September 11, 2011

Favourite Words

ကိုယ္လုပ္ရမည့္အလုပ္ကို သိရွိရန္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္တာ၀န္ယူထား ရသည့္အလုပ္ကို မသိေသးသေရြ ့၊ တာ၀န္ယူထားရသည့္အလုပ္ကို စိတ္ပါလက္ပါ မထမ္း ေဆာင္ေသးသေရြ ့၊ ယင္းအလုပ္ကို ေလးေလးနက္နက္ တန္ဖိုးမထားေသးသေရြ ့ ထုိသူသည္ ရင့္က်က္မွႈ မရွိေသးသူသာ ျဖစ္သည္။

ရင့္က်က္သူဆိုတာ ကိုယ့္တာ၀န္ ကိုယ္ယူတတ္သူျဖစ္တယ္လို ့ ရင့္က်က္ေသာစိတ္ အေၾကာင္း ေရးသားတဲ့ ဆရာႀကီး အုိဗာစထရိက ဆိုပါတယ္။

အခ်ဳိ ့သူမ်ားသည္လည္း အသက္ႀကီးပါလ်က္ စနစ္တက် လုပ္ကိုင္တတ္ျခင္း၊ ေတြးေခၚစဥ္းစားတတ္ျခင္း မရွိဘဲ ကေလးငယ္ကဲ့သို ့ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ထိုသူမ်ားကား မရင့္က်က္ေသးသည့္ ကေလးႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပသည္။

ကိုယ္လုပ္သည့္အလုပ္ကို စနစ္တက်လုပ္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ဖို႔ ျဖစ္သည္။ ကေလးသည္ မည္သည့္အလုပ္ကိုမွ စနစ္တက် မလုပ္တတ္။ အေၾကာင္း ႏွင့္ အက်ဳိး ဆက္စပ္ေနပံုကို မတြက္ခ်က္တတ္ေသးသည့္အတြက္ ဘာလုပ္လွ်င္ ဘာျဖစ္မည္ကို မသိ။ ထိုေၾကာင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တခုျဖင့္ စီမံကိန္းခ်ၿပီး လုပ္ႏုိင္စြမ္း မရွိေသး။

လူဟာ အမွီအခိုကင္းတဲ့ ဘ၀ကို ေရာက္ဖို ့ ကိုယ့္ဖာသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမွာပဲလို ့ ဆရာႀကီးက ဆိုပါတယ္။ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးတတ္တဲ့စိတ္၊ တာ၀န္ယူတတ္တဲ့ စိတ္ေတြဟာ အလိုအေလ်ာက္ မျဖစ္လာတတ္ဘူး၊ ကိုယ့္ဖာသာ ေလ့က်င့္အားထုတ္ရလိမ့္မယ္၊ လူသားဟာ ရင့္က်က္သူအျဖစ္ကို ရေရာက္ဖို ့ တာ၀န္ယူျခင္း ကြင္းဆက္ကို ခုိင္မာေအာင္ လုပ္ရမယ္၊ တာ၀န္ယူျခင္းကြင္းဆက္ ခ်ဳိ႕တဲ့အားနည္းရင္ အေခ်ာင္သမား အျဖစ္ပဲ ရပ္တည္ေနရလိမ့္မယ္လို ့ သူက သတိေပးထားပါတယ္။

သူတပါးကို မွီခုိရင္း သိမ္ငယ္စိတ္ ၀င္သြားတတ္သည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ မွီခုိျခင္းကင္းၿပီး လြတ္လပ္သည့္ဘ၀သို ့ ဦးတည္သည့္ စိတ္ဆႏၵေနရာတြင္ အညံ့ခံ အရွံဳးေပးတတ္သည့္ ကြ်န္စိတ္က အစားထုိး၀င္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္လည္း ခံျပင္းစိတ္ေၾကာင့္ ဘယ္အရာကိုမဆို မွႈန္ဆန္ပုန္ကန္တတ္သည့္ စိတ္ ၀င္လာတတ္သည္။

“ယေန႔ကမၻာၾကီးကထူးခၽြန္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားေတြကို အျပိဳင္ရွာေဖြေနၾကတယ္၊ အထူး သျဖင့္ အဂၤလိပ္လိုေျပာႏိုင္တဲ့ မန္ေနဂ်ာ၊ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္သားေတြကို စကၤာပူ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္တာတခုက အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို သုံးတဲ့ အတြက္ျဖစ္ပါ တယ္”

“က်ေနာ္တို႔ ေက်ာင္းေတြကို ဘာသာစကား ၾကြယ္၀တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ ၿဖစ္ေအာင္ ပံ့ပိုး ေပးရမယ္၊ ကေလးမ်ား အေနျဖင့္ စာဖတ္တဲ့ အက်င့္စရုိက္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးနဲ႔ စာအုပ္ေကာင္းေတြကို ဖတ္ျပီး ေပ်ာ္ရြင္ႏိုင္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖန္တီးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ စကၤာပူ၏ပညာေရး စနစ္တြင္ အဂၤလိပ္စာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ကို ခ်ထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ေၿပာဆိုသည့္အတြက္ စကၤာပူ၏ စီးပြားေရး ကို အေထာက္အကူ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။

No comments: