" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Friday, November 11, 2011

လူ႕ဘ၀တြင္ မလႊဲမေသြ ႀကံဳရမည့္ အေၾကာင္းတရား (၁၁)ပါး

လူ႕ဘ၀တြင္ မလႊဲမေသြ ႀကံဳရမည့္ အေၾကာင္းတရား (၁၁)ပါး

၁။ မဆံုးႏူိင္ေသာခရီး = သံသရာခရီး

၂။ မၿပီးႏူိင္ေသာအလုပ္ = စား၀တ္ေနေရး

၃။ မလွုပ္ႏိူင္ေသာအေႏွာင္ = သံေယာဇဥ္

၄။ မေရွာင္ႏူိင္ေသာေဘး = အို၊နာ၊ေသ၊ေဘး

၅။ မေအးႏူိင္ေသာအပူ = ကိေလသာအပူ

၆။ မယံုႏူိင္ေသာအရာ = ခႏၶာကိုယ္

၇။ မေရရာေသာလမ္း = အနာဂတ္ခရီး

၈။ မမွန္းႏိူင္ေသာေန႕ = ေသမည့္ေန႕

၉။ မျပည့္ႏူိင္ေသာဆႏၵ = ေလာဘ

၁၀။ မ၀ႏူိင္ေသာအာသာ = တဏွာ

၁၁။ မညွာတာေသာသူ = ေသမင္း

အရွင္၀ိစိတၱသာရ (ကပ္မဌာနစရိယ နယ္လွည့္ဓမၼကထိက)ေၾကာက္မက္ဖြယ္ မီး (၁၁) မ်ဳိး

၁။ ရာဂ

၂။ ေဒါသ

၃။ ေမာဟ

၄။ ဇာတိ

၅။ ဇရာ

၆။ မရဏ

၇။ ေသာက

၈။ ပရိေဒဝ

၉။ ဒုကၡ

၁၀။ ေဒါမနႆ

၁၁။ ဥပါယာသေမတၱာအက်ိဳး (၁၁)မ်ိဳးကေတာ့-

၁။ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ရတယ္။

၂။ ခ်မ္းသာစြာႏုိးရတယ္။

၃။ အိပ္မက္ဆုိးေတြ မက္ျခင္းမွ ကင္းေဝးတယ္။

၄။ နတ္မ်ားရဲ႕ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကုိခံရပါတယ္။

၅။ လူေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္မႈကုိ ခံရပါတယ္။

၆။ နတ္ေတြရဲ႕ခ်စ္ခင္မႈကုိ ခံရပါတယ္။

၇။ လက္နက္ေဘး မီးေဘး အဆိပ္ေဘး မသင့္ႏုိင္၊ လြတ္ကင္းမႈကုိရပါတယ္။

၈။ မ်က္ႏွာၾကည္လင္ရႊင္ျပတယ္။

၉။ စိတ္ထားတည္ၾကည္လြယ္တယ္။

၁၀။ ေသတဲ့အခါေတြေဝမႈကင္းတယ္။ (ဒီအခ်က္ကအေရးၾကီးတယ္။ ေသခါနီးအခ်ိန္ေရာက္ရင္ ပုထုဇဥ္သဘာဝ အာရုံေတြ ပ်ံ႕လြင့္တတ္ပါတယ္)။

No comments: