" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Sunday, February 5, 2012

ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္သူတို႔၏ အေလ့အထ ခုႏွစ္ရပ္

အေလ့အထ (၁) လိုခ်င္တာေတြကို ဖန္တီးရယူတတ္ျခင္း
ဘဝမွာ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့အတိုင္း ဖန္တီးႀကိဳးစားတတ္ပါတယ္။ ကိုယ္ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ အျပည့္အဝ တာဝန္ယူတတ္ၿပီး ျဖစ္လာသမွ် အေကာင္း၊ အဆိုးေတြကို ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း ရွိပါတယ္။

အေလ့အထ (၂) စိတ္ကို ေလ့လာျခင္း
ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ အက်င့္စ႐ိုက္၊ အားသာခ်က္ေတြနဲ႔ ဘဝ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို နက္နက္နဲနဲ နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဆန္းစစ္ ရွာေဖြပါတယ္။ သင္ရဲ႕ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ၊ ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ အခန္းက႑ အမ်ဳိးမ်ဳိးက စစ္မွန္တဲ့ အက်င့္ေတြကို မညႇာတမ္း အကဲျဖတ္ပါတယ္။

အေလ့အထ (၃) အေရးႀကီးဆံုး အလုပ္ကို အရင္ဆံုး လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္း
သီတင္းပတ္ တစ္ပတ္ခ်င္းစီအလိုက္ အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို အစီအစဥ္ခ်ၿပီး အေရးႀကီးဆံုး အရာေတြကို ထိပ္ဆံုးမွာထားကာ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈတိုင္းဟာ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ဘဝေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ တန္ဖိုးရေအာင္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ဖို႔ ထည့္သြင္း စဥ္းစားပါတယ္။

အေလ့အထ (၄) Win-Win ဆိုေသာ အေျခအေနကို စဥ္းစားတတ္ျခင္း
ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးမွာ အက်ဳိးရွိတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ရဖို႔ ကိုယ္လည္း အႏိုင္ရေစ၊ သူလည္း အႏိုင္ရေစဆိုတဲ့ Win- Win Situation ကို နားလည္ တန္ဖိုးထားၿပီး အေလးထား လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ အေျခအေန တစ္ရပ္မွာ လူတစ္ဦးတည္းပဲ ေအာင္ျမင္ေနတာထက္ ပါဝင္သူအားလံုး ေအာင္ျမင္ေအာင္ စဥ္းစား နားလည္ေပးတာက လူေတြကို တန္ဖိုးထား ေလးစားတတ္တဲ့ အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အေလ့အထ (၅) အရင္ဆံုး သူတစ္ပါးကို နားလည္ရန္ ႀကိဳးစားၿပီး ေနာက္မွ ကိုယ့္ကို နားလည္မႈ ရရွိေစရန္ ႀကိဳးစားတတ္ျခင္း
လူတစ္ဦးရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ ရင္းႏွီးမႈကို ရရွိဖို႔အတြက္ စာနာ နားလည္တတ္တဲ့ စိတ္နဲ႔ နားေထာင္ေလ့ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ ရင္ဖြင့္သမွ်ကို နားေထာင္ၿပီး အျပဳသေဘာနဲ႔ တံု႔ျပန္ေပးတာေၾကာင့္ သူတစ္ပါးကို လႊမ္းမိုးမႈ ရွိသြားပါတယ္။ ဒီအေလ့အထေၾကာင့္ ဂ႐ုစိုက္မႈ၊ ေလးစားမႈနဲ႔ ျပႆနာကို အျပဳသေဘာနဲ႔ ေျဖရွင္းတတ္မႈဆိုတဲ့ ရင္းႏွီးခင္မင္တဲ့ သ႐ုပ္သ႑ာန္ကို ရရွိေစပါတယ္။

အေလ့အထ (၆) စုေပါင္း ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္တတ္ျခင္း
အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အသင္းလိုက္ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ပါဝင္သူေတြရဲ႕ ခြန္အားနဲ႔ အရည္အခ်င္းေတြ ေပါင္းစည္းသြားၿပီး လူတစ္ေယာက္ လုပ္လို႔ရတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈထက္ ပိုသာတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္ကို ရရွိေစပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ ပူးေပါင္းႀကိဳးစားမႈ၊ ေခါင္းေဆာင္ပီသမႈနဲ႔ အားေပးမႈေတြေၾကာင့္ အဖြဲ႕လိုက္ လုပ္ေဆာင္မႈဟာ အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္မႈကို ရရွိေစပါတယ္။

အေလ့အထ (၇) ထက္ျမက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနျခင္း
ကိုယ္ရဲ႕ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ စြမ္းအင္နဲ႔ က်န္းမာေရးေတြကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္နဲ႔ ေကာင္းမြန္ေနေအာင္ ႀကိဳးစားတာဟာ ၾကာရွည္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္တဲ့ ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံကို ရရွိေစပါတယ္။
ဒီလိုအေလ့အထေလးေတြ ရိွပီးတိုင္းျပည္တြက္ အက်ိဳးရိွတဲ့လူငယ္ေတြျဖစ္ၾကပါ
ေစလို ့ဒီစာစုေလးကိုျပန္လည္ေရးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္
ေလးစားစြားျဖင့္
ကေနာင္စစ္သည္

(ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ကၽြမ္းက်င္ ေအာင္ျမင္ေနၿပီး ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္သူေတြလို႔ အမ်ားက သတ္မွတ္ခံထားရသူေတြရဲ႕ အေလ့အထေတြ ျဖစ္ပါတယ္။)

No comments: