" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Tuesday, May 8, 2012

စိတ္ခ်မ္းသာခ်င္ရင္...

စိတ္ခ်မ္းသာခ်င္ရင္... စိတ္ခ်မ္းသာခ်င္ရင္ စိတ္အေၾကာင္းကို နားလည္ဖို႔လိုတယ္။ စိတ္အေၾကာင္းကိုစာဖတ္ရံုနဲ႔ တကယ္နားမလည္ႏိုင္ဘူး။ အေထာက္အပံ့ေတာ့ရမယ္။ ကိုယ့္စိတ္ကိုကိုယ္တည္႔တည္႔ၾကည္႔တတ္မွ ကိုယ့္စိတ္အေၾကာင္းကို ကိုယ္နားလည္မယ္။ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ စိတ္ခ်မ္းသာမွဳဟာ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ ျပည္႔စံုတဲ့သူမွသာ စစ္မွန္တဲ့စိတ္ခ်မ္းသာမွဳကို ရႏိုင္တယ္။ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းတဲ့သူဟာ စိတ္ပိုခ်မ္းသာတယ္။ ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္တဲ့သူ၊ ကူညီတတ္တဲ့သူ၊ ရိုးသားတဲ့သူဟာ စိတ္ပို ခ်မ္းသာတယ္။ ေနာင္တရစရာ မရွိတဲ့သူဟာ စိတ္ပို ခ်မ္းသာတယ္။ ငါဟာဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့သူလို႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ခံစားရဖို႔လိုပါတယ္။ အမ်ားကကိုယ့္ကို ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့သူလို႔ အသိအမွတ္ျပဳတာကို ရဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ပုေဗၺစ ကတပုညတာ " ေကာင္းတာကိုလုပ္ခဲ့ျခင္း " ဆိုတာ မဂၤလာတရားမွာပါတယ္။ မဂၤလာဆိုတာ ျပည္႔စံုဖို႔ ႀကီးပြားဖို႔ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အေၾကာင္းကိုေခၚတာ။ စိတ္ခ်မ္းသာဖို႔ အေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းသာခ်င္ရင္ မဂၤလာတရားနဲ႔အညီ ေနဖို႔လည္းလိုပါတယ္။ စိတ္ခ်မ္းသာခ်င္ရင္ မရိုးသားတဲ့သူနဲ႔ မေပါင္းနဲ႔။ လိမ္ညာလွည္႔စား တတ္တဲ့သူနဲ႔ေပါင္းရင္ စိတ္ခ်မ္းသာမွဳ မရႏိုင္ဘူး။ စိတ္ခ်မ္းသာခ်င္ရင္ ကိုယ့္ကို အထက္စီးကဆက္ဆံခ်င္တဲ့သူနဲ႔ မေပါင္းနဲ႔။ အၿမဲတမ္းေအာက္ က်ိဳ႔ျပီးေပါင္းရတဲ့သူနဲ႔ မေပါင္းနဲ႔။ ကိုယ့္ဂုဏ္သိကၡာကို မေလးစားတဲ့သူနဲ႔ ေပါင္းရင္ စိတ္ခ်မ္းသာမွဳ မရႏိုင္ဘူး။ စိတ္ခ်မ္းသာမွဳ၊ စိတ္ဆင္းရဲမွဳဆိုတာ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ျဖစ္ရတာ မ်ားပါတယ္။ဒါေၾကာင့္စိတ္ခ်မ္းသာခ်င္ရင္ ဆက္ဆံေရးမွာအျပန္အလွန္ ေလးစားမွဳ၊ အသိအမွတ္ျပဳမွဳရွိတဲ့ ဆက္ဆံေရးကိုဖန္တီးပါ။ လူတိုင္းကိုယ့္ကို အသိအမွတ္ ျပဳတာ၊ သိပ္ လိုခ်င္ပါတယ္ အသိအမွတ္ျပဳတာခံရရင္ သိပ္စိတ္ခ်မ္းသာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူ လူခ်င္း အသိအမွတ္ျပဳပါ၊ တန္ဖိုးထားပါ၊ ေလးစားပါ။ အဲဒါ စိတ္ခ်မ္းသာမွဳ ေပးလိုက္တာပါပဲ ။ ( ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက )

No comments: