" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Wednesday, October 31, 2012

" သုံးသပ္ဆင္ၿခင္မွဳဥာဏ္ပညာ၏ အဆင့္ၿမင့္ေသာအဂၤါရပ္မ်ား " - အက်ဳိးရွိ၊ မရွိ သုံးသပ္ဆင္ၿခင္၍ အက်ဳိးရွိမွဳကုိသာ ၿပဳလုပ္ၿခင္း။ - သင့္၊ မသင့္ သုံးသပ္ဆင္ၿခင္၍ သင့္ေတာ္မွသာ ၿပဳလုပ္ၿခင္း။ - ရုပ္၊ နာမ္ႏွစ္ပါး(ခႏၶာငါးပါး)တုိ႔၌ အၿမဲမၿပတ္ရွဳမွတ္မွဳ ၿပဳလုပ္ၿခင္း။ - ရုပ္၊ နာမ္ႏွစ္ပါး(ခႏၶာငါးပါး)တုိ႔၏ မၿမဲမွဳ၊ ဆင္းရဲမွဳ၊ အစုိးမရမွဳ( အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ ) လကၡဏာေရးသုံးပါးကုိ ထင္ရွားစြာ ဥာဏ္၌သက္၀င္ၿခင္း။ ~ ၿမတ္ဗုဒၶ ~ ( မဟာသတိပ႒ာနသုတ္မွ)

No comments: