" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Wednesday, October 31, 2012

" ကံႏွင့္ ကံ၏အက်ဳိးေ၀ဖန္ခ်က္ " ~~~~~~~~~~~~~~~~~ - သူ႔ကုိသတ္ၿဖတ္၊ သက္တုိတတ္၊ မသတ္ အသက္ရွည္။ - ညွင္းဆဲသူကား၊ အနာမ်ား၊ သနား က်န္းမာသည္။ - ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံ လွပသည္။ - မနာလုိမွာ ေၿခြရံကြာ၊ လွဴမွ ေပါႀကြယ္သည္။ - မရုိမေသ၊ မ်ဳိးယုတ္ေခ်၊ ရုိေသ မ်ဳိးၿမတ္သည္။ - မေမးမၿမန္း၊ ဥာဏ္ၿမင္ကန္း၊ စုံစမ္း ဥာဏ္ႀကီးသည္။ - ဆုိးတာၿပဳက ဆုိးတာရ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆုိးေကာင္းႏွစ္တန္၊ကံစည္မံ ခံ, စံႀကရသည္။ ( ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး )

No comments: