" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Saturday, October 20, 2012

ရိုးရိုးက်င့္၊ ျမင့္ျမင့္ျကံ။ မွန္တာလုပ္၊ ဟုတ္တာေျပာ။ တစ္လုပ္စားဖူးသူ့ေက်းဇူး။ စစ္မွန္ေသာလံု့လဝီရိယသည္သာအားကိုးရာ။ မိမိကိုယ္သာကိုးကြယ္ရာ။ အျကံေကာင္းေတာ့တစ္ခ်က္၊ ကံေကာင္းေတာ့တစ္သက္။ အလုပ္ေကာင္းမွကံေကာင္းမည္။ ပညာျဖင့္အသက္ေမြးရျခင္းသည္ျမတ္၏။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ခ်င္လွ်င္၊ ေနာက္လိုက္ေကာင္းျဖစ္ဖူးရန္လိုသည္။ ေနရာတိုင္းေခါင္းေဆာင္လုပ္ရန္မလို။ ျဖတ္လမ္းနွင့္ျကီးပြားျခင္းသည္ ေရရွည္မခံ။ ပိုက္ဆံအမ်ားျကီးရိွရ န္မလို၊ ပိုက္ဆံဝင္ေသာ အလုပ္သာရိွရန္သာလိုသည္။ ေရသာခိုအေခ်ာင္လိုက္လွ်င္၊ အမ်ားက်ဉ္၍၊ ေခ်ာင္တြင္က်န္ခဲ့လိမ့္မည္။ မိမိကိုယ္၌ပညာတြင္ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွျခင္းသည္သာ တန္ဖိုးအရိွဆံုး။ ရိုးသားပါ၊ မအပါနွင့္။ ပညာကိုေစာ္ကားလွ်င္၊ ပညာကန္းတတ္သည္။ တန္ရာတန္ေျကးယူလွ်င္၊ တန္ရာတန္ေျကးေပးပါ။ ပိုက္ဆံရရံုမလုပ္ပါနွင့္၊ တန္ဖိုးရိွေအာင္လုပ္ပါ။ တန္ဖိုးသည္ ပိုက္ဆံမဟုတ္။ ေအာင္ျမင္မႈသည္ပိုက္ဆံရိွျခင္းမဟုတ္။ တန္ဖိုးရိွေသာလူတိုင္း မခ်မ္းသာျက။ မသိေသးတဲလူေတြသိေအာင္၊ သိျပီးသားလူေတြမေမ့ေအာင္၊ ကိုယ္ကိုယ္ကိုလည္း မေမ့ေအာင္ျပန္ေရးလိုက္သည္။

No comments: