" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Thursday, August 15, 2013

မစၧရိယ

မစၧရိယကား ... မလွဴခ်င္ ... မေပးခ်င္မႈမ်ိဳးမဟုတ္ ... သူတစ္ပါးအား မရေစခ်င္ေသာ သေဘာသာတည္းးး ယခု မ်က္ျမင္အားျဖင့္ လူအမ်ားအျပား၌ မစၧရိယစိတ္ ေသာင္းက်န္းလ်က္ရွိၾကသည္ ... မိမိထက္ အိမ္ေကာင္းရာေကာင္း ... ပစၥည္းဥစၥာ၊လုပ္ခင္း၊ကိုင္ခင္း ရာထူးဌာနႏ ၱရ၊ပညာဂုဏ္ စေသာ အေၾကာင္းမ်ားရရွိမွာ စိုးၾကသည္ ... ငါမွအပ အျခားသူမ်ား ယင္းသမၼတၱိ (ျပည့္စံုျခင္း) တရားမ်ား မရရွိေစလိုေသာ မစၧရိယစိတ္မ်ား ပြားၾကသျဖင့္ ယင္းစိတ္ဓာတ္၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ပစၥည္းမ်ားရွားပါးေသာ အက်ိဳး သည္ ျဖစ္ေပၚေနၾကသည္ ...။ ငါးပိသည္က ေရႊသည္အေပၚမွာ ဣႆာျဖစ္ဖို႔ ခဲယဥ္းေသာ္လည္း ေရႊသည္အခ်င္းခ်င္း အတင္းေျပာ ကာ ဣႆာျဖစ္တတ္ၾကသည္ ...။ သူ၏ ကံစြမ္း ... ဥာဏ္စြမ္း ... ၀ီရိယအစြမ္းေၾကာင့္ မိမိထက္ သာလြန္၍ တိုးတက္ေနသူကို အတင္း ဖ်င္းေျပာကာ ဣႆာျဖစ္မႈေၾကာင့္ ထိုသူမွာ အက်ိဳးမယုတ္ဘဲ မိမိသာလွ်င္ အက်ိဳးယုတ္၍ ပစၥဳပန္ သံသရာတြင္ ယခုထက္ ေအာက္က်ဖို႔ ျဖစ္သည့္ မေကာင္းဆံုးေသာ ေစတသိက္တရားပင္ ျဖစ္သည္ ...။ ထို႔ေၾကာင့္ - မလွဴခ်င္ ... မေပးခ်င္သူတို႔မွာ မိမိပစၥည္းကို တြယ္တာေသာသေဘာသာ ျဖစ္သည္ ...။ ဤကုကၠဳစၥ၏ ေနာင္တရမႈသည္ အကုသိုလ္ျပဳၿပီးမွ ျပဳမိတာ မွားေလစြဟု လည္းေကာင္း … ကုသိုလ္မျပဳမိခဲ့၍ မျပဳမိတာ မွားေလစြဟု လည္းေကာင္း ေနာင္တရျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိ၏

No comments: