" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Friday, October 31, 2014

မိမိဘဝတိုးတက္ျမင္.မားလာေအာင္လုပ္ဖို.အဓိကအခ်က္

မိမိဘဝတိုးတက္ျမင္.မားလိုလွ်င္မိမိ၏အားနဲခ်က္မ်ား (weakness) ကိုအားသာခ်က္မ်ား(Strength) အျဖစ္ေန.စဥ္ေျပာင္းပါ။မိမိဘ၀ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ စတင္တည္ေဆာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ပထမဆံုးျပဳလုပ္ရမယ့္အခ်က္ကေတာ့ “ျပဳျပင္ျခင္း” ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကို စတင္ျပဳျပင္ရမယ္။ ျပဳျပင္တယ္ဆိုတာ ဘာလုပ္တာလဲ ေမးရင္ေတာ့ “ေကာင္းေအာင္လုပ္တာ” ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိမွာရွိတဲ့ မေကာင္း တဲ့ အရာေတြကို ေကာင္းလာေအာင္ ျပဳျပင္တာဟာ ဘ၀ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ အေျခခံ ေဖာင္ေဒးရွင္းကို စတင္ခ်တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေတာ့ကိုယ့္မွာ ျပဳျပင္စရာ ဘာေတြရွိသလဲဆိုတာ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ေအာင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာဖို႔ လိုပါတယ္။ အားနည္းခ်က္ေတြလား၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြလား၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြလား စတဲ့ ျပဳျပင္စရာေတြ ဘာရွိမလဲ သိေအာင္လုပ္ပါ။ ကိုယ္ျပဳျပင္ရမယ့္အခ်က္ေတြကို စဥ္းစားၿပီး စာရြက္ေပၚမွာခ်ေရးလိုက္ပါ။ ဘာေတြျပဳျပင္ရမလဲဆိုတာ အတိအက် သိရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။
 အစစ္အမွန္ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေစမယ့္ အတြင္းစိတ္ေနစိတ္ထားနဲ႔ အေတြးအေခၚ ေတြ၊အျပဳအမူေတြ၊ အက်င့္စာရိတ္ၱေတြကိုလည္းအထူးျပဳျပင္သင့္ပါတယ္။

No comments: