" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Thursday, October 30, 2014

ဘဝအတြက္ အေရးၾကီးေသာ အရာမ်ား

သင့္ဘဝမွာ တန္ဖိုးအရိွဆံုး အရာသံုးခု
(၁) နွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ေအာက္က်ိဳ႔ျခင္း
 (၂) စစ္မွန္ေသာ ေစတနာ
(၃) ခင္မင္ရင္းနွီးမွု
သင့္ဘဝကို ဖ်က္ဆီးေသာ အရာသံုးခု
(၁) အမုန္း
(၂) မာန
(၃) ေဒါသ
သင့္ဘဝမွာ လူတစ္ေယာက္အေပၚ ျပဳမႈသင့္ေသာ အရာသံုးခု
(၁) ေလးစားမႈ
(၂) တန္ဖိုး
(၃) ေက်းဇူး
သင့္ဘဝမွာ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့သင့္ေသာ အရာသံုးခု
(၁) ယံုၾကည္မႈ
(၂) အခ်စ္
(၃) ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
ထိုအရာတို႔သည္ သင့္ဘဝတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ သင့္ေသာ အရာမ်ားပင္ ျဖစ္ေပးသည္။ 

No comments: