" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Thursday, October 30, 2014

အလုပ္တြင္ ထားရိွရမည့္ စိတ္ထားမ်ား

(၁) တစ္ပါးသူအေပၚ ေလးစား ခ်စ္ခင္ပါ။
(၂) မလိမ္ပါနွင့္။
(၃) လူမႈဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ပါေစ။
(၄) အျမဲတန္းျပံဳးျပံဳး ရႊင္ရႊင္ေနပါ။
(၅) စိတ္ထိခိုက္စရာ ရိွပါက ေျဖသိမ့္ပါ။
(၆) ဘယ္ေတာ့မွ အသားစီးကေန မေျပာပါနွင့္။
(၇) မိမိ၏ အတၱေတြကို သိမ္းဆည္းထားပါ။
(၈) မိမိကိုယ့္ကိုယ္ နွိမ့္ခ်ေနပါ။
(၉) အရင္နွင့္ယခု ဘာကြာသလဲဟု အျမဲႏိႈင္းယွဥ္ပါ။
(၁၀) အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ အျပည့္ရိွပါေစ။
(၁၁) မိမိဟာ perfect person လို႔ ဘယ္ေတာ့မွ မေတြးပါနွင့္။
(၁၂) သူမ်ား၏ ခံစားခ်က္ကို ဦးစားေပးပါ။  

No comments: