" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Thursday, October 30, 2014

အိမ္မွရေသာ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ သင္ခန္းစာ ၇ ရပ္

(၁) ေခါင္းမိုးကေျပာတယ္ (ရည္မွန္းခ်က္ေတြဟာ အလြန္ျမင့္မားတယ္)
(၂) ပန္ကာက ေျပာတယ္ (အလြန္ေအးေနတယ္)
(၃) နာရီကေျပာတယ္ ( မီးနစ္တိုင္းဟာ အဖိုးတန္တယ္)
(၄) မွန္က ေျပာေနတယ္ (သင့္ လုပ္ရပ္တိုင္းဟာ သင့္ဆီကို ျပန္လာလိမ့္မယ္)
(၅) ျပတင္းေပါက္က ေျပာေနတယ္ (ကမာၻေျမၾကီးကို ျမင္ေတြ႕ေနရတယ္)
(၇) ျပကၡဒိန္ ကေျပာေနတယ္ (တစ္ရက္ျပီး တစ္ရက္ ကုန္ေနတယ္)
(၇) တံခါးၾကီးက ေျပာေနတယ္ (ဝင္လာမယ့္ အခြင့္အေရးေတြ၊ အခြင့္အလမ္းေတြကို ေစာင့္မေနနဲ႔) 
ေက်ာ္လင္းနိုင္ (ရိုးရာေလး)

No comments: